Økonomi og styring

Flere nyheder om Økonomi og administration

1-10 af 865 resultater
 • Pressemeddelelse

  KL og de faglige organisationer indgår aftale om afvikling af ferie

  Ny aftale mellem KL og Forhandlingsfællesskabet giver mulighed for, at kommunerne kan bede medarbejderne om at afvikle ferie og afspadsering pga. covid-19 situationen.

  Læs mere
 • Pressemeddelelse

  Ny aftale fremrykker anlægsinvesteringer i kommunerne

  Regeringen og KL har indgået en aftale, der sætter kommunerne fri af anlægsloftet i 2020, giver mulighed for at fremrykke betalinger og udskyde dækningsafgiften samt sikrer, at ekstraordinære udgifter ifm. Covid-19 ikke fortrænger andre velfærdsudgifter.

  Læs mere
 • Nyhed

  Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse

  I KL værdsætter vi en løbende dialog med it-leverandører og konsulenthuse om digitaliseringen af kommunerne. Derfor har vi etableret Dialogforum med to årlige dialogmøder. Her kan I som konsulenthus eller it-leverandør til kommunerne hente den nyeste inspiration til jeres forretning.

  Læs mere
 • Nyhed

  Podcast: Kommunaløkonomisk råderum og velfærdsprioritering

  Omstillings- og Udviklingsenhedens podcast giver dig ny viden om tendenser, cases og praksisnære værktøjer, der understøtter jagten på økonomisk råderum og størst mulig faglig kvalitet i opgaveløsningen på tværs af velfærdsområderne. Der ligger lige nu tre afsnit klar, og du kan læse mere om dem samt lytte med her.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kommunale erfaringer med selvbetjeningskomponenter

  Som en del af Programmet for sammenhængende digital borgerservice har KL sammen med en række kommuner undersøgt potentialet for fælles tiltag og erfaringsdeling på selvbetjeningsområdet. Erfaringerne fra de tre projekter er samlet i tre rapporter med anbefalinger til selvbetjeningsområdet.

  Læs mere
 • Nyhed

  Digitalt supplement til sundhedskort forventes på vej

  Med nyt lovforslag er det forventningen, at et digitalt sundhedskort bliver gradvist indfaset som et supplement til det gule fysiske sundhedskort, vi kender i dag, før det på længere sigt vil kunne fungere som en erstatning for mange af landets borgere til glæde for fx forældre der nemt vil kunne have sundhedskort til deres børn ved hånden. Det nye digitale kort kræver tilpasning af eksisterende digitale løsninger og nye vejledningsopgave i kommunerne.

  Læs mere
 • Case

  Kolding lytter mere til de unge – fordi det virker

  Talentudvikling er ét tilbud til unge i Kolding Kommune, hvor man nu begynder at se gevinsterne ved at designe løsninger ud fra borgerens perspektiv. Læs med her.

  Læs mere
 • Nyhed

  Digital post til begge forældre – hvad betyder det for kommunerne?

  KL støtter naturligvis ligestilling, når offentlige myndigheder sender informationer til forældre om deres børn, og støtter derfor også intentionen bag et nyt lovforslag, som KL har haft i høring.

  Læs mere
 • Nyhed

  Ny version af KL's standardfortegnelser

  KL's standardfortegnelser er blevet opdateret, så de indeholdte KLE-numre stemmer overens med KLE-systematikken, der opdateres kvartalsvist.

  Læs mere
 • Pressemeddelelse

  Afgørende med bemanding af vigtige funktioner

  Fra i dag er skoler, dagtilbud og en række andre kommunale tilbud lukket for personligt fremmøde. Men det er langt fra det samme som, at det offentlige Danmark er lukket ned. Tværtimod arbejder hundredtusindvis af medarbejdere i kommunerne på højtryk for at holde samfundet i gang.

  Læs mere