Analyser

Uddannelse

1-10 af 10 resultater
  • Nyhed

    Udviklingen i elever i specialtilbud

    Andelen af elever, der går i specialtilbud – kaldet segregeringsgraden – har været stigende siden 2015/16. I 2015/16 modtog knap 4,8 pct. af eleverne i de kommunale grundskoler undervisning i et specialtilbud. I 2018/19 var andelen af elever i specialtilbud steget til godt 5,3 pct., svarende til en stigning på 0,6 procentpoint. Især indskolingen har over de sidste fire skoleår oplevet en kraftig stigning i andelen i specialtilbud

    Læs mere
  • Nyhed

    Bryder børnene den sociale arv og får en ungdomsuddannelse?

    Formålet med dette analysenotat er at belyse udviklingen i andelen af unge 25-årige, der får en ungdomsuddannelse. Der er særligt fokus på unge, hvis forældre ikke selv har en ungdomsuddannelse.

    Læs mere
  • Nyhed

    Hvor er studenterne kort efter eksamen?

    Formålet med dette analysenotat er at undersøge, hvad studenterne går i gang med efter endt eksamen. Hvem vælger at gå på arbejdsmarkedet, og hvem starter på en videregående uddannelse? Og har karaktergennemsnittet en høj betydning for deres valg umiddelbart efter eksamen?

    Læs mere
  • Nyhed

    Den sidste folkeskole i byen

    Formålet med dette analysenotat er at undersøge, hvor mange af de byer, der i 2007 kun havde én folkeskole, som har mistet deres folkeskole, samt hvad der kendetegner disse byer.

    Læs mere
  • Nyhed

    Elever, der skifter skole i løbet af skoleåret 2016/2017

    Formålet med dette analysenotat er at belyse skoleskift mellem de frie grundskoler og folkeskolerne i løbet af et skoleår, herunder forskellene i elevtyperne som folkeskolerne afgiver og modtager fra de frie grundskoler.

    Læs mere
  • Nyhed

    Portræt af de kommende børnehaveklassebørn

    Hvert år starter et nyt kuld børn i børnehaveklasse. I dette notat sættes der fokus på de kommende børnehaveklassebørn, der skal starte i skole efter sommerferien (august 2018).

    Læs mere
  • Nyhed

    Karakteristik af elever i forhold til uddannelsesvalget efter 9. klasse

    Formålet med dette analysenotat er at tegne billeder af unge, som går ud af 9. klasse. Der gives karakteristik af de unge, som vælger henholdsvis de ordi-nære 10. klasser, 10. klasse på efterskole, erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser.

    Læs mere
  • Nyhed

    Udviklingen i det geografiske udbud af uddannelser

    Analyse af dels udviklingen i antallet af igangsatte uddannelser og deres geografiske placering, og dels udviklingen i det geografiske udbud af uddannelser med det formål, at identificere om og i hvilket omfang uddannelsessystemet centraliseres.

    Læs mere
  • Nyhed

    Eksamenskarakterer - almene gymnasier (STX)

    I dette analysenotat analyseres forskellene på eksamens- og årskarakterer på de almene gymnasier (Stx) for de elever, der blev studenter i årene 2012-2014. Som en del af analysen ses der nærmere på størrelsen af forskellen mellem skriftlige eksamens- og årskarakterer på tværs af gymnasier. En ensartet karaktergivning for ensartede præstationer på tværs af landets gymnasier er særdeles vigtig, fordi karaktererne er bestemmende for de unges valgmuligheder mht. videregående uddannelse.

    Læs mere
  • Nyhed

    Udvikling i universiteternes økonomi og personale

    I notatet belyses udviklingen i universiteternes økonomi og personale over perioden 2007-2013. Analysen er baseret på data fra Universiteternes Statistiske Beredskab.

    Læs mere