Analyser

Social og sundhed

21-29 af 29 resultater
 • Nyhed

  Almen praktiserende lægers patientkontakter fordelt efter patienternes alder

  Formålet med denne analyse er at belyse hvor stor en del af de almen praktiserende lægers arbejde, der foregår blandt ældre patienter. Dette gøres ved at undersøge andelen af alle patient-kontakter i almen praksis, som foregår blandt ældre, samt at undersøge eventuel udvikling i dette fra 2009 til 2014.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kortlægning af lægedækning i Danmark

  Formålet med denne kortlægning er at illustrere den geografiske fordeling og aldersfordelingen blandt almen praktiserende læger i Danmark med henblik på at afdække områder med aktuel og potentiel fremtidig lægemangel.

  Læs mere
 • Nyhed

  Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning

  Analysen er lavet i et samarbejde mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og KL. Formålet er at belyse kontakt med psykiatrien og forekomst af udvalgte kroniske og psykiske sygdomme på tværs af befolkningsgrupper efter deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Læs mere
 • Nyhed

  Analyse af storforbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet

  Formålet med denne analyse er at belyse storforbrug af sundhedsydelser i primærsektoren i 2012, herunder sammenhængen med tilknytning til arbejdsmarkedet og forbruget af sundhedsydelser i de foregående år.

  Læs mere
 • Nyhed

  Analyse af forbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet

  Formålet med denne analyse er at belyse forbrug af sundhedsydelser i primærsektoren i 2012 blandt borgere uden for arbejdsmarkedet sammenlignet med forbruget blandt beskæftigede borgere.

  Læs mere
 • Nyhed

  Analyse af indlæggelser, skadestuebesøg og ambulante besøg på somatiske sygehusafdelinger i 2012 blandt borgere uden for arbejdsmarkedet

  Formålet med denne analyse er at belyse forbruget af sundhedsydelser i hospitalssektoren blandt borgere uden for arbejdsmarkedet sammenlignet med forbruget blandt beskæftigede borgere.

  Læs mere
 • Nyhed

  Analyse af sammenhængen mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

  Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går til tandlægen årligt, i forskellige befolkningsgrupper.

  Læs mere
 • Nyhed

  Analyse af kronisk syge og psykisk syges tilknytning til arbejdsmarkedet

  I denne større registeranalyse undersøges kronisk syge, kræftramte og psykisk syge borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Læs mere
 • Nyhed

  Sygehusenes udskrivningspraksis

  Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges.

  Læs mere