Analyser

Social og sundhed

21-26 af 26 resultater
 • Nyhed

  Analyse af storforbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet

  Formålet med denne analyse er at belyse storforbrug af sundhedsydelser i primærsektoren i 2012, herunder sammenhængen med tilknytning til arbejdsmarkedet og forbruget af sundhedsydelser i de foregående år.

  Læs mere
 • Nyhed

  Analyse af forbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet

  Formålet med denne analyse er at belyse forbrug af sundhedsydelser i primærsektoren i 2012 blandt borgere uden for arbejdsmarkedet sammenlignet med forbruget blandt beskæftigede borgere.

  Læs mere
 • Nyhed

  Analyse af indlæggelser, skadestuebesøg og ambulante besøg på somatiske sygehusafdelinger i 2012 blandt borgere uden for arbejdsmarkedet

  Formålet med denne analyse er at belyse forbruget af sundhedsydelser i hospitalssektoren blandt borgere uden for arbejdsmarkedet sammenlignet med forbruget blandt beskæftigede borgere.

  Læs mere
 • Nyhed

  Analyse af sammenhængen mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

  Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går til tandlægen årligt, i forskellige befolkningsgrupper.

  Læs mere
 • Nyhed

  Analyse af kronisk syge og psykisk syges tilknytning til arbejdsmarkedet

  I denne større registeranalyse undersøges kronisk syge, kræftramte og psykisk syge borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Læs mere
 • Nyhed

  Sygehusenes udskrivningspraksis

  Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges.

  Læs mere