Analyser

Social og sundhed

11-20 af 26 resultater
 • Nyhed

  Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

  Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni fra 2007 til 2015 i lyset af den generelle udvikling i hospitalspsykiatrien i perioden.

  Læs mere
 • Nyhed

  Sundhedsydelser blandt borgere i misbrugsbehandling

  Formålet med dette analysenotat er at undersøge mønsteret i misbrugeres behandling i det somatiske sundhedsvæsen.

  Læs mere
 • Nyhed

  Udvikling i aktivitet i hospitalspsykiatrien

  Formålet med dette analysenotat er at belyse udviklingen i aktivitet i hospitalspsykiatrien fra 2007 til 2014.

  Læs mere
 • Nyhed

  Udviklingen i profilen af plejehjemsbeboere

  Formålet med dette notat er at beskrive udviklingen i plejehjemsbeboere fra 2008 til 2014 i forhold til deres alder, køn og brug af sundhedsvæsenet som indikation for deres helbredstilstand.

  Læs mere
 • Nyhed

  Afstand til nærmeste sygehus: Fugleflugt eller vejafstand?

  I dette notat beskrives borgernes afstand til nærmeste sygehus med akutmodtagelse med to forskellige opgørelsesmetoder: faktisk vejafstand og fugleflugt. Desuden opgøres stigningen i borgernes afstand til nærmeste sygehus før og efter den nye sygehusstruktur med færre store supersygehuse er fuldt implementeret

  Læs mere
 • Nyhed

  Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre

  Formålet med denne analyse er at belyse almen praktiserende lægers brug af sygebesøg i borgernes hjem blandt ældre patienter, herunder regionale og kommunale forskelle og udviklingen i brugen af sygebesøg fra 2009 til 2014.

  Læs mere
 • Nyhed

  Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

  Formålet med denne analyse er at belyse omfanget af henvisninger til kommunale sundhedstilbud foretaget af almen praktiserende læger i 2014 med brug af data over elektroniske henvisninger fra MedCom. Variationen i antallet af henvisninger lægerne imellem belyses samt geografiske forskelle i henvisningspraksis.

  Læs mere
 • Nyhed

  Almen praktiserende lægers patientkontakter fordelt efter patienternes alder

  Formålet med denne analyse er at belyse hvor stor en del af de almen praktiserende lægers arbejde, der foregår blandt ældre patienter. Dette gøres ved at undersøge andelen af alle patient-kontakter i almen praksis, som foregår blandt ældre, samt at undersøge eventuel udvikling i dette fra 2009 til 2014.

  Læs mere
 • Nyhed

  Kortlægning af lægedækning i Danmark

  Formålet med denne kortlægning er at illustrere den geografiske fordeling og aldersfordelingen blandt almen praktiserende læger i Danmark med henblik på at afdække områder med aktuel og potentiel fremtidig lægemangel.

  Læs mere
 • Nyhed

  Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning

  Analysen er lavet i et samarbejde mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og KL. Formålet er at belyse kontakt med psykiatrien og forekomst af udvalgte kroniske og psykiske sygdomme på tværs af befolkningsgrupper efter deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Læs mere