Analyser

Social og sundhed

11-20 af 29 resultater
 • Nyhed

  Børns diagnoser og skoletyper

  Formålet med dette analysenotat er at vise de aktuelle tendenser i tildeling af diagnoser til børn og unge i hospitalspsykiatrien og at koble tendenserne til udviklingen i de skoletyper, som de diagnosticerede unge går i.

  Læs mere
 • Nyhed

  Udvikling i lægers brug af besøg i hjemmet blandt ældre

  Formålet med denne analyse er at belyse almen praktiserende lægers brug af besøg i hjemmet blandt ældre patienter, herunder regionale og kommunale forskelle og udviklingen i antallet af lægebesøg i hjemmet fra 2009 til 2016.

  Læs mere
 • Nyhed

  Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske indlæggelser

  Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i varigheden af indlæggelser i det somatiske sygehusvæsen fra 2008-2016. Dels undersøges den gennemsnitlige indlæggelsesvarighed og dels undersøges fordelingen af hhv. korte og lange indlæggelser.

  Læs mere
 • Nyhed

  Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

  Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni fra 2007 til 2015 i lyset af den generelle udvikling i hospitalspsykiatrien i perioden.

  Læs mere
 • Nyhed

  Sundhedsydelser blandt borgere i misbrugsbehandling

  Formålet med dette analysenotat er at undersøge mønsteret i misbrugeres behandling i det somatiske sundhedsvæsen.

  Læs mere
 • Nyhed

  Udvikling i aktivitet i hospitalspsykiatrien

  Formålet med dette analysenotat er at belyse udviklingen i aktivitet i hospitalspsykiatrien fra 2007 til 2014.

  Læs mere
 • Nyhed

  Udviklingen i profilen af plejehjemsbeboere

  Formålet med dette notat er at beskrive udviklingen i plejehjemsbeboere fra 2008 til 2014 i forhold til deres alder, køn og brug af sundhedsvæsenet som indikation for deres helbredstilstand.

  Læs mere
 • Nyhed

  Afstand til nærmeste sygehus: Fugleflugt eller vejafstand?

  I dette notat beskrives borgernes afstand til nærmeste sygehus med akutmodtagelse med to forskellige opgørelsesmetoder: faktisk vejafstand og fugleflugt. Desuden opgøres stigningen i borgernes afstand til nærmeste sygehus før og efter den nye sygehusstruktur med færre store supersygehuse er fuldt implementeret

  Læs mere
 • Nyhed

  Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre

  Formålet med denne analyse er at belyse almen praktiserende lægers brug af sygebesøg i borgernes hjem blandt ældre patienter, herunder regionale og kommunale forskelle og udviklingen i brugen af sygebesøg fra 2009 til 2014.

  Læs mere
 • Nyhed

  Omfanget af henvisninger fra almen praktiserende læger til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

  Formålet med denne analyse er at belyse omfanget af henvisninger til kommunale sundhedstilbud foretaget af almen praktiserende læger i 2014 med brug af data over elektroniske henvisninger fra MedCom. Variationen i antallet af henvisninger lægerne imellem belyses samt geografiske forskelle i henvisningspraksis.

  Læs mere