Analyser

Offentlige finanser

1-6 af 6 resultater
 • Nyhed

  Prioritering af velfærden frem mod 2025 og derefter

  Formålet med dette analysenotat er for det første at undersøge, hvad det koster, hvis det offentlige forbrug per borger på udvalgte serviceområder skal vokse med det fulde demografiske træk frem mod 2025 i forhold til det finanspolitiske råderum. Dernæst er formålet at diskutere politiske udfordringer og muligheder i forhold til prioritering af velfærden på længere sigt.

  Læs mere
 • Nyhed

  Behov for sundhed og pleje til 80+ årige vokser markant

  Formålet med analysen er at undersøge, hvordan det fremadrettede behov for velfærd fordeler sig på velfærdsområder og aldersgrupper.

  Læs mere
 • Nyhed

  Massivt demografisk pres på plejeområdet

  Formålet med dette analysenotat er at undersøge det demografiske træk på plejeområdet. Plejeområdet er en kommunal kerneopgave, som i tidligere analyser er fordelt mellem sundhedsvæsenet og socialområdet.

  Læs mere
 • Nyhed

  Prioritering af sundhed presser den øvrige velfærd

  Formålet med analysen er at undersøge, hvordan det offentlige forbrug er blevet prioriteret fordelt på velfærdsområder i perioden siden årtusindeskiftet i forhold til velstandsudviklingen og det demografiske træk.

  Læs mere
 • Nyhed

  Reduktion i kommunale serviceudgifter per borger siden 2009 og nulvækst siden 2000

  I de sidste ni år har kommunerne været udfordret af ikke at midlerne til udgifter ikke har fulgt med det demografiske træk.

  Læs mere
 • Nyhed

  Udviklingen i de kommunale investeringer

  De kommunale bygge- og anlægsinvesteringer har været faldende, og budgetterne ligger op til en endnu større tilbagegang. Staten har omvendt øget sin andel af de samlede offentlige investeringer i samme periode.

  Læs mere