Analyser

Offentlige finanser

1-5 af 5 resultater
 • Nyhed

  Behov for sundhed og pleje til 80+ årige vokser markant

  Formålet med analysen er at undersøge, hvordan det fremadrettede behov for velfærd fordeler sig på velfærdsområder og aldersgrupper.

  Læs mere
 • Nyhed

  Massivt demografisk pres på plejeområdet

  Formålet med dette analysenotat er at undersøge det demografiske træk på plejeområdet. Plejeområdet er en kommunal kerneopgave, som i tidligere analyser er fordelt mellem sundhedsvæsenet og socialområdet.

  Læs mere
 • Nyhed

  Prioritering af sundhed presser den øvrige velfærd

  Formålet med analysen er at undersøge, hvordan det offentlige forbrug er blevet prioriteret fordelt på velfærdsområder i perioden siden årtusindeskiftet i forhold til velstandsudviklingen og det demografiske træk.

  Læs mere
 • Nyhed

  Reduktion i kommunale serviceudgifter per borger siden 2009 og nulvækst siden 2000

  I de sidste ni år har kommunerne været udfordret af ikke at midlerne til udgifter ikke har fulgt med det demografiske træk.

  Læs mere
 • Nyhed

  Udviklingen i de kommunale investeringer

  De kommunale bygge- og anlægsinvesteringer har været faldende, og budgetterne ligger op til en endnu større tilbagegang. Staten har omvendt øget sin andel af de samlede offentlige investeringer i samme periode.

  Læs mere