Analyser

Offentlige finanser

1-8 af 8 resultater
 • Nyhed

  Justering af budgetloven håndterer hængekøjeudfordringen

  Dette notat viser, hvad udformningen af budgetloven henholdsvis et mål om strukturel balance i 2030 betyder for de finanspolitiske muligheder efter 2025, når dansk økonomi bevæger sig ind i de såkaldte ”hængekøjeår”, hvor den demografiske modvind er på sit højeste.

  Læs mere
 • Nyhed

  Fordeling mellem privat og offentligt forbrug

  I notatet undersøges, hvordan væksten i forbrugsmuligheder historisk og fremadrettet fordeles mellem privat forbrug og offentligt forbrug. Det gøres ved at sammenligne realvæksten i det private og offentlige forbrug korrigeret for udviklingen i henholdsvis den samlede befolkning (per indbygger) og det demografiske træk (per borger).

  Læs mere
 • Nyhed

  Prioritering af velfærden frem mod 2025 og derefter

  I analysen undersøges, hvor meget det finanspolitiske råderum skal udvides, hvis udvalgte serviceområder prioriteres ved at lade forbruget vokse med det fulde demografiske træk. Dernæst præsenteres beregninger på DREAM-modellen med forskellige scenarier for udviklingen i det offentlige forbrug frem mod 2035, når der ses ud over målet om balance på den strukturelle saldo i 2025.

  Læs mere
 • Nyhed

  Behov for sundhed og pleje til 80+ årige vokser markant

  Formålet med analysen er at undersøge, hvordan det fremadrettede behov for velfærd fordeler sig på velfærdsområder og aldersgrupper.

  Læs mere
 • Nyhed

  Massivt demografisk pres på plejeområdet

  Formålet med dette analysenotat er at undersøge det demografiske træk på plejeområdet. Plejeområdet er en kommunal kerneopgave, som i tidligere analyser er fordelt mellem sundhedsvæsenet og socialområdet.

  Læs mere
 • Nyhed

  Prioritering af sundhed presser den øvrige velfærd

  Formålet med analysen er at undersøge, hvordan det offentlige forbrug er blevet prioriteret fordelt på velfærdsområder i perioden siden årtusindeskiftet i forhold til velstandsudviklingen og det demografiske træk.

  Læs mere
 • Nyhed

  Reduktion i kommunale serviceudgifter per borger siden 2009 og nulvækst siden 2000

  I de sidste ni år har kommunerne været udfordret af ikke at midlerne til udgifter ikke har fulgt med det demografiske træk.

  Læs mere
 • Nyhed

  Udviklingen i de kommunale investeringer

  De kommunale bygge- og anlægsinvesteringer har været faldende, og budgetterne ligger op til en endnu større tilbagegang. Staten har omvendt øget sin andel af de samlede offentlige investeringer i samme periode.

  Læs mere