Økonomi og styring Analyser

Nyhedsbrevet: Nyt om dansk økonomi

I nyhedsbrevet gives en oversigt over de aktuelle nøgletal for dansk økonomi og de offentlige finanser. Derudover stilles skarpt på et aktuelt emne af relevans for personer med interesse for dansk økonomi og betydningen heraf for kommunerne.

Nyhedsbrev

Tidligere udgaver af nyhedsbrevet