Analyser

Demografi og befolkning

1-10 af 13 resultater
 • Nyhed

  Børnefamiliers flytninger på tværs af kommuner

  Formålet med dette analysenotat er at se, om det er morens eller farens barndomskommune, som har den største tiltrækningskraft blandt børnefamilier, som flytter.

  Læs mere
 • Nyhed

  Flere lever under samme tag som svigermor

  I løbet af det seneste årti er flere par begyndt at bo sammen med den ene parts mor og/eller far. Dette notat belyser udviklingen i andelen af par, som har mindst én af forældrene boende. Der er store regionale forskelle, og par bosiddende på Sjælland og omkring hovedstadsområdet, bor i højere grad med en forælder.

  Læs mere
 • Nyhed

  Hvor lang tid bor man alene efter partnerens død?

  Formålet med dette analysenotat er at se på, hvor lang tid de ældre bor alene efter deres partners død, og til de selv dør.

  Læs mere
 • Nyhed

  Behov for sundhed og pleje til 80+ årige vokser markant

  Formålet med analysen er at undersøge, hvordan det fremadrettede behov for velfærd fordeler sig på velfærdsområder og aldersgrupper.

  Læs mere
 • Nyhed

  Plejeboliger til de ældre

  Antal ældre over 80 år stiger med mindst 60 pct. frem til 2030. Behovet for plejeboliger forventes at stige med 10-13.000, hvis andelen i plejeboliger holdes konstant. Denne fremskrivning kan dog ikke inddrage eventuelle effekter af sund aldring eller andre tiltag i kommunerne, som kan påvirke behovet de kommende ti år.

  Læs mere
 • Nyhed

  Massivt demografisk pres på plejeområdet

  Formålet med dette analysenotat er at undersøge det demografiske træk på plejeområdet. Plejeområdet er en kommunal kerneopgave, som i tidligere analyser er fordelt mellem sundhedsvæsenet og socialområdet.

  Læs mere
 • Nyhed

  Demografiske udfordringer frem til 2040

  Formålet med dette analysenotat er at vise størrelsen af de demografiske udfordringer i form af stigninger i antallet af ældre med behov for offentlig service og i antallet af børn med behov for offentlig pasning. Desuden vil der blive set på omfang og sammensætning af indvandringen, som kan være relevant for arbejdsstyrken og offentlig velfærdsservice.

  Læs mere
 • Nyhed

  Ensomhed blandt ældre

  Formålet med dette analysenotat er at belyse ensomhed blandt gruppen af ældre (65+ år) i Danmark. Analysen bygger på data fra ældredatabasen 2017.

  Læs mere
 • Nyhed

  Karakteristik af stemmeberettigede EU-borgere til kommunalvalget 2017

  Formålet med denne analyse er at karakterisere udviklingen i antallet af stemmeberettigede fra kommunalvalget i 2013 til 2017. Der fokuseres i dette notat specifikt på EU-borgere, som siden 2013 har oplevet en stigning på 32 pct.

  Læs mere
 • Nyhed

  Analyse af vælgergrundlaget til kommunalvalget 2017

  Formålet med denne analyse er at kortlægge og karakterisere nye stemmeberettigede ved det kommende kommunalvalg i 2017. De nye vælgere opgøres på landsplan og fordelt på kommuner, og gruppen beskrives på parametre vedr. hvor-dan de har opnået stemmeret, alder, etnicitet og tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Læs mere