Analyser

Danmark i forandring

1-10 af 14 resultater
 • Nyhed

  Danmark i forandring

  Formålet med analyserne i denne rapport er at afdække ændringerne i de strukturelle rammebetingelser og den afledte betydning for den kommunale service og økonomi. Analyserne viser et Danmark i forandring. Men det er et nuanceret Danmarkskort, vi ser. Det er forskellige udfordringer, kommunerne står med, og den stigende urbanisering splitter ikke Danmark i en øst/vest akse.

  Læs mere
 • Nyhed

  Udviklingen i den gennemsnitlige boligstørrelse

  Det gennemsnitlige boligareal per person er øget. Stigningen er især sket i områderne længst væk fra de større byer. I de større byer er stigningerne i boligareal enten begrænsede eller sågar faldende, som det er tilfældet i en del kommuner i Hovedstadsområdet.

  Læs mere
 • Nyhed

  Under samme tag som svigermor

  Formålet med dette analysenotat er at belyse udviklingen i antallet og andelen af familier, der bor sammen med svigermor og/eller svigerfar i perioden 2007-2017.

  Læs mere
 • Nyhed

  Flygtninge og indvandreres bosætning

  Formålet med dette analysenotat er at beskrive indvandreres flytninger siden deres ankomst til Danmark. Her er det interessant, om flygtningene flytter mod de større byer, eller de ønsker at være uden for de store befolkningskoncentrationer, eller de bliver boende det område, hvor de blev sendt hen.

  Læs mere
 • Nyhed

  Unges mobilitet i Danmark

  Efter finanskrisen i 2008 har befolkningen flytninger resulteret i en betydelig omfordeling af befolkningen i Danmark, hvor flere er flyttet til de større byer, mens landområder og yderområder er blevet tyndere befolket. Det er især de unge mellem 18 og 40 år, som flytter, mens personerne over 40 år kun sjældent flytter rundt i landet. Derfor er bosætningen blandt de unge afgørende for befolkningsfordelingen i landet.

  Læs mere
 • Nyhed

  Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

  Formålet med dette analysenotat er at belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med nærmere fokus på perioden fra finanskrisen og frem.

  Læs mere
 • Nyhed

  Udvikling i byernes folketal

  Formålet med dette analysenotat er at belyse udviklingen i folketallet for byerne i Danmark. Herunder belyses udviklingen forskellige størrelsesgrupper af byer, og der afdækkes, hvordan udviklingen i folketallet varierer indenfor grupperne. Herunder findes eksempelvis, at der selv blandt de små byer er nogle, som har stigende folketal, mens andre har faldende.

  Læs mere
 • Nyhed

  Småøerne i Danmark

  Småøerne skiller sig ud fra resten af landet på en række punkter. Blandt andet, så kan småøerne være særlig udfordret i forhold til infrastrukturen, hvor transport til og fra småøerne kan være forbundet med betydelige transportomkostninger i tid og penge. Nogle kæmper med affolkning, mens andre oplever øget tilflytning. Dette notat afdækker nogle af de demografiske forskydninger der finder sted.

  Læs mere
 • Nyhed

  Forskel i hvornår man får man nummer to

  Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvornår kvinder får barn nummer 2 set i forhold til tidsafstanden til barn nummer 1.

  Læs mere
 • Nyhed

  Flytninger i barndommen

  Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvilke børn, der især flytter i barndommen. Dette gøres ved at se på flytninger i barnets første 18 leveår samt flytninger i løbet af barnets skoletid.

  Læs mere