Analyser

Arbejdsmarked

1-10 af 16 resultater
 • Nyhed

  Lavere andel offentligt forsørgede blandt ikke-vestlige indvandrere

  Formålet med dette analysenotat er at vise det faldende omfang af offentlig forsørgelse blandt ikke-vestlige indvandrere.

  Læs mere
 • Nyhed

  Private investeringer og eksport er altafgørende for presset på arbejdsmarkedet

  En analyse af hvilke dele af efterspørgslen, der har trukket op- og nedgang på arbejdsmarkedet siden år 2000, samt hvilke lektier, der kan drages i forhold til at undgå en ny overophedning af økonomien, som den vi oplevede i årene frem mod 2008.

  Læs mere
 • Nyhed

  Seniorer på arbejdsmarkedet

  Formålet med analysenotatet er at undersøge hvilke grupper af seniorer, som især har bidraget til forøgelsen af tilbagetrækningsalderen.

  Læs mere
 • Nyhed

  Faglærtes mobilitet

  Formålet med dette analysenotat er at undersøge den faglige fleksibilitet blandt faglærte, og hvordan de faglærte efterfølgende vælger at udnytte deres kompetencer.

  Læs mere
 • Nyhed

  Professionsbachelorers faglige mobilitet

  Formålet med dette analysenotat er at belyse bachelorernes tilknytning til arbejdsmarkedet og til kerneområderne for deres profession. Vi vil også komme ind på aldersfordelingen ved afslutningen af uddannelsen og omfanget og retningen af eventuel efterfølgende uddannelse.

  Læs mere
 • Nyhed

  Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år

  Formålet med dette analysenotat er at analysere udviklingen i arbejdsstyrken for personer over 60 år i lyset af implementeringen af tilbagetrækningsaftalen af 2012.

  Læs mere
 • Nyhed

  Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne

  Formålet med dette analysenotat er at beskrive udviklingen i andelen af fuldtidsbeskæftigede i kommunerne med ikke-vestlig oprindelse.

  Læs mere
 • Nyhed

  Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter

  Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i psykiatriske patienters tilknytning til arbejdsmarkedet fra 2010 til 2015 sammenlignet med øvrige borgere (18-64 år).

  Læs mere
 • Nyhed

  Virksomhedspraktik til flygtninge

  Formålet med dette analysenotat er, at give viden om hvad der har betydning for om flygtninge kommer i arbejde efter virksomhedspraktik

  Læs mere
 • Nyhed

  Meritlærere

  Formålet med dette analysenotat er at kaste lys på meritlærerne og deres bidrag på arbejdsmarkedet

  Læs mere