KL Økonomi og Administration

Økonomi og styring

Økonomi

Økonomiaftalen 2021

Indkøb med mening

Indkøb

Kommunerne har fået en ny fælleskommunal indkøbsstrategi ”Indkøb med mening”, der sætter retningen for udviklingen af kommunernes indkøb frem mod 2024. Indkøbsstrategien er vedtaget af KL’s bestyrelse og skal sikre at kommunernes indkøb også i fremtiden er strategiske, ansvarlige og professionelle.

MIT KL