Kommunaljura Kommunalret

Kommunalbestyrelsen og udvalg

Den kommunale styrelseslov indeholder blandt andet de grundlæggende bestemmelser om kommunalbestyrelsen og dens udvalgs mødevirksomhed, reglerne om borgmesterens funktioner og om kommunalbestyrelsesmedlemmers rettigheder og pligter.

Nedsættelse af udvalg

Det konstituerende møde afholdes i valgåret i tidsrummet fra den 1. – 15. december. Her udpeges borgmester, viceborgmester samt udvalgsmedlemmer.

Kommunalbestyrelsen nedsætter et økonomiudvalg samt et eller flere stående udvalg i overensstemmelse med styrelsesvedtægten. Udvalgenes medlemstal skal være ulige og kan ikke overstige halvdelen af kommunalbestyrelsens medlemstal.

KL's publikation "Udvalg, råd og nævn m.v." indeholder en vejledende oversigt over de udpegelser og indstillinger til udvalg, råd og nævn mv. som den nyvalgte kommunalbestyrelse skal foretage på og efter det konstituerende møde. Publikationen udgives i revideret form forud for hvert kommunalvalg og kan findes her.

×

Log ind