Kommunaljura

Kommunalret

Kommunalret er reglerne om kommunernes styrelse, de kommunale opgaver samt tilsynet med kommunerne.

Styrelsesloven

Den kommunale styrelseslov angiver de overordnede rammer for kommunalbestyrelsens virke, herunder reglerne om ansvars- og opgavefordelingen mellem kommunalbestyrelsen, de af kommunalbestyrelsen nedsatte udvalg, borgmesteren og administrationen. De enkelte kommuners mere detaljerede regler for blandt andet opgavefordeling i udvalgene fastsættes i styrelsesvedtægten.

Herudover fastlægger den kommunale styrelseslov en række rettigheder og pligter for de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer.

De kommunale tilsynsmyndigheder har en righoldig praksis vedrørende styrelsesretlige spørgsmål. Se i øvrigt Social- og Indenrigsministeriets resumedatabase og Ankestyrelsen samt styrelsesloven, normalstyrelsesvedtægt og normalforretningsorden.