Økonomi og Administration Kommunaljura

Kommunalret

Kommunalret er reglerne om kommunernes styrelse, de kommunale opgaver samt tilsynet med kommunerne.

Styrelsesloven

Den kommunale styrelseslov angiver de overordnede rammer for kommunalbestyrelsens virke, herunder reglerne om ansvars- og opgavefordelingen mellem kommunalbestyrelsen, de af kommunalbestyrelsen nedsatte udvalg, borgmesteren og administrationen. De enkelte kommuners mere detaljerede regler for blandt andet opgavefordeling i udvalgene fastsættes i styrelsesvedtægten.

Herudover fastlægger den kommunale styrelseslov en række rettigheder og pligter for de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer.

De kommunale tilsynsmyndigheder har en righoldig praksis vedrørende styrelsesretlige spørgsmål. Se i øvrigt Indenrigs- og boligministeriets resumedatabase og Ankestyrelsen samt styrelsesloven, normalstyrelsesvedtægt og normalforretningsorden.

×

Log ind