Kommunaljura

Kommunalret

Kommunalret er reglerne om kommunernes styrelse, de kommunale opgaver samt tilsynet med kommunerne.

Styrelsesloven

Den kommunale styrelseslov angiver de overordnede rammer for kommunalbestyrelsens virke, herunder reglerne om ansvars- og opgavefordelingen mellem kommunalbestyrelsen, de af kommunalbestyrelsen nedsatte udvalg, borgmesteren og administrationen. De enkelte kommuners mere detaljerede regler for blandt andet opgavefordeling i udvalgene fastsættes i styrelsesvedtægten.

Herudover fastlægger den kommunale styrelseslov en række rettigheder og pligter for de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer.

På denne side kan du finde materiale til brug for løsning af konkrete problemstillinger samt udvalgte nyheder på det kommunalretlige område.

De kommunale tilsynsmyndigheder har en righoldig praksis vedrørende styrelsesretlige spørgsmål. Se link til Social- og Indenrigsministeriets resumedatabase og Ankestyrelsen til højre.