Kommunaljura Kommunalfuldmagten

Kommunalt ejendomssalg

Der er i kommunestyrelseslovens § 68 samt bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 fastsat regler om kommunernes salg af fast ejendom (udbudsbekendtgørelsen).

Kommunalt ejendomssalg 

Der er i kommunestyrelseslovens § 68 samt bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 fastsat regler om kommunernes salg af fast ejendom (udbudsbekendtgørelsen). Der kan endvidere henvises til vejledning nr. 9175 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Kommuners salg af fast ejendom skal som udgangspunkt ske efter offentligt udbud. Formålet med reglerne er at sikre, at kommunerne sælger til bedst mulig pris, samt at offentligheden får kendskab til, at kommunale ejendomme er til salg.

Udbudsbekendtgørelsen

Der er i udbudsbekendtgørelsen fastsat regler, som indebærer, at udbud i visse nærmere opregnede situationer kan undlades. Det er bl.a. tilfældet, hvis der er tale om salg til institutioner m.v., som kommunen lovligt kan yde støtte til (fx efter kommunalfuldmagtsreglerne). Udbud kan endvidere undlades, hvis den kommunale tilsynsmyndighed meddeler samtykke hertil. Det kan ske ved mageskifte, eller hvor der i øvrigt foreligger særlige forhold, der kan begrunde en undladelse af offentligt udbud. 

Praksis ved kommunalt ejendomssalg

Der findes på Ankestyrelsens hjemmeside offentliggjort praksis ved kommunalt ejendomssalg.

 

 

 

×

Log ind