Økonomi og Administration Kommunaljura

Kommunalfuldmagten

Kommunalfuldmagtsreglerne er baseret på uskrevne retsgrundsætninger, der giver kommunerne mulighed for at varetage opgaver og foretage visse økonomiske dispositioner af økonomisk karakter uden lovhjemmel.

Kommunalfuldmagtsreglerne

Kommunalfuldmagtsreglerne er baseret på uskrevne retsgrundsætninger, der giver kommunerne mulighed for at varetage opgaver og foretage visse økonomiske dispositioner af økonomisk karakter uden lovhjemmel. Kommunalfuldmagtsreglerne er udviklet gennem de kommunale tilsynsmyndigheders praksis og opleves ofte som vanskelige at håndtere.

De kommunale tilsynsmyndigheder har en righoldig praksis vedrørende kommunalfuldmagtsspørgsmål.

De kommunale erhvervslove

I relation til spørgsmål om kommunal erhvervsvirksomhed bemærkes, at der i de tre såkaldte erhvervslove er fastsat regler, som det kan være relevant at inddrage i forbindelse med spørgsmål om kommunal erhvervsvirksomhed.

Kommunens økonomiske forhold 

Den kommunale styrelseslov indeholder regler om kommunens budgetlægning, regnskaber og revision af disse, kommunal låntagning og meddelelse af garantier samt anbringelse af kommunens ledige midler.

 

Hvad tilbyder KL 

1) Generel telefonisk sparring til kommunalt ansatte om kommunalfuldmagtsreglerne

2) Vi har betydelig erfaring med anvendelsen af kommunalfuldmagtsreglerne i praksis, og leverer konsulentbistand i forbindelse med afklaring af konkrete spørgsmål om kommunalfuldmagtsreglerne i form af notater, udvidet sparring m.v. 

3) Vi udbyder løbende kurser i kommunalfuldmagtsreglerne og de tilstødende regler for ansatte i kommunerne med og uden erfaring på området.   

×

Log ind