Kommunaljura Høringssvar

Whistleblowerordning

KL har den 24. februar 2021 modtaget høring over udkast til forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere.

KL's høringssvar til udkast til lovforslag om beskyttelse af whistleblowere

Justitsministeriet har den 24. februar 2021 sendt et udkast til lovforslag i høring, som implementerer et EU-direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelse af EU-retten. Loven forventes vedtaget senest juni 2021 med ikrafttræden den 17. december 2021. Lovforslag kan findes her: Høringsdetaljer - Høringsportalen (hoeringsportalen.dk)

KL har den 24. marts 2021 sendt et høringssvar til Justitsministeriet.

Lovforslaget indebærer, at alle kommuner får pligt til at oprette en intern whistleblowerordning. Efter lovforslaget vil anvendelsesområdet være indberetninger om overtrædelser af EU-ret inden for specifikke områder samt indberetninger, der vedrører alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold. Lovens beskyttelse gælder som udgangspunkt for arbejdstagere.

Hvor kan jeg få hjælp

Jura & EU udbyder virtuelle halvdagskurser om loven i foråret 2021 - se her Whistleblowerordning | Komponent - Kommunernes udviklingscenter (cok.dk)

 

  • PDF

    Høring over forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere.pdf

 

×

Log ind