Kommunaljura Høringssvar

Vederlag

KL har den 23. juni 2020 modtaget udkast til ændring af vederlagsbekendtgørelsen i høring.

KL's høringssvar om vederlagsbekendtgørelse

KL har den 23. juni 2020 modtaget udkast til ændring af vederlagsbekendtgørelsen i høring. KL har desuden modtaget udkast til ministeriets tekniske notat om bekendtgørelsen om ændring af bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (ændring af regler om ophør af vederlag ved fravær).

  • PDF

    KL's høringssvar til ændring af vederlagsbekendtgørelsen.pdf

 

×

Log ind