Forvaltningsret

Tavshedspligt, videregivelse og ytringsfrihed

Hvordan er reglerne for tavshedspligt, videregivelse af oplysninger og ytringsfrihed?

Hvad omhandler reglerne om tavshedspligt

Reglerne om tavshedspligt handler om den uberettigede videregivelse af fortrolige oplysninger i modsætning til reglerne om videregivelse, der handler om den berettigede videregivelse af fortrolige oplysninger mellem forvaltningsmyndigheder.

Offentligt ansatte har som udgangspunkt samme ytringsfrihed som andre borgere. Der gælder dog visse begrænsninger inden for den ansattes eget arbejdsområde.

De almindelige regler om tavshedspligt og videregivelse inden for det offentlige findes dels i straffelovens § 152 og §§ 152 a-152 f, og dels i forvaltningslovens kapitel 8.

Materiale