Forvaltningsret

Offentlighedsloven

Hvad regulerer offentlighedsloven?

Adgang til at se dokumenter

Loven regulerer i hvilket omfang, der skal gives enhver, herunder pressen, adgang til at se dokumenter, der befinder sig i kommunen. Loven gælder både for afgørelsessager og faktisk forvaltningsvirksomhed i modsætning til forvaltningsloven.

Almindelig aktindsigt og partsaktindsigt

Den almindelige aktindsigt skal skelnes fra partsaktindsigt, der er reguleret i forvaltningsloven. Partsaktindsigten giver adgang til flere oplysninger end den almindelige dokumentoffentlighed men er begrænset til parter i afgørelsessager.

Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmand og de kommunale tilsynsmyndigheder (særligt Ankestyrelsen) har en righoldig praksis vedrørende aktindsigtsspørgsmål.

Se endvidere Ankestyrelsens guide til sager om aktindsigt i linket til højre.