Forvaltningsret

Inhabilitet

Inhabilitetsreglerne har baggrund i det grundlæggende krav om saglig forvaltning og betyder blandt andet, at den, der har en direkte og individuel, personlig eller økonomisk interesse i en foreliggende sags udfald, ikke må medvirke ved behandlingen af den pågældende sag (speciel inhabilitet).

Regler om generel inhabilitet findes i kommunestyrelseslovens § 29.

Kravet om habilitet er en garantiforskrift, og en tilsidesættelse heraf kan derfor medføre, at en afgørelse erklæres ugyldig.

Folketingets Ombudsmand og de kommunale tilsynsmyndigheder har en righoldig praksis vedrørende inhabilitetsspørgsmål.

Se relevante links til højre.

RELEVANT INFORMATION