Forvaltningsret

Forvaltningsretlige emner

Betydelige dele af den almindelige forvaltningsret er i det væsentlige uskreven.

Almindelig forvaltningsret

Betydelige dele af den almindelige forvaltningsret er i det væsentlige uskreven. Det gælder fx undersøgelsesprincippet, proportionalitetsprincippet, hjemmelsspørgsmål og principperne for skønsudøvelse. ”God forvaltningsskik”, der alene håndhæves af ombudsmanden, er heller ikke nedskrevet.