Kommunaljura

Flere nyheder

1-10 af 63 resultater
 • Nyhed

  Tillidsrepræsentanter - kursus for arbejdsgivere den 18. juni 2019

  KL og COK udbyder i samarbejde et kursus om reglerne omkring tillidsrepræsentanter, orienteringspligt, løn til tillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanters ret til frihed m.v. Kurset finder sted den 18. juni 2019 kl. 09.00 - 16.00 på Munkebjerg Hotel i Vejle og koster 3.450 kr.

  Læs mere
 • Nyhed

  Temadage om den nye erhvervsfremmelov

  Bliv klog på kommunens muligheder i det nye erhvervsfremmesystem. KL inviterer sammen med Horten til temadage om den nye erhvervsfremmelov.

  Læs mere
 • Nyhed

  Arbejdsretten har slået fast, at bortvisning af medarbejdere skal behandles i det fagretlige system

  Arbejdsretten har slået fast, at bortvisning af medarbejdere ansat efter overenskomsten for administration og IT mv. (30.11) skal behandles i det fagretlige system og ikke ved de almindelige domstole.

  Læs mere
 • Nyhed

  Den Kommunale Jurist 2019

  Brug for ny viden og inspiration til dit arbejde som kommunal jurist. Tag med på det årlige træf, som afholdes af KL, Jura og EU.

  Læs mere
 • Administrativ information

  Regulering af tjenestemandspension pr. 1. april 2019

  På baggrund af de mellem KL og Forhandlingsfællesskabet aftalte justeringer af lønninger m.v. reguleres tjenestemandspensioner, herunder opsatte pensioner og efterindtægt af tjenestemandspensioner, jf. pensionsregulativets § 24.

  Læs mere
 • Nyhed

  Fyraftensmøder om udveksling af viden om børn i overgange

  Udveksling af viden om børn i overgange er ofte forbundet med mange overvejelser om, hvilken data man må dele, hvordan det skal opbevares, og hvordan man skelner mellem forskellige typer oplysninger. Det sætter KL fokus på ved fyraftensmøder den 29. og 30. april.

  Læs mere
 • Nyhed

  KL: En offerfond vil være rette løsning for ofre for overgreb

  Hensynet til ofrene er det vigtigste i sager om overgreb. Men som reglerne er i dag, må en kommune ikke automatisk udbetale godtgørelse. KL foreslår, at der oprettes en national offerfond, som kan give ofrene en officiel undskyldning og godtgørelse.

  Læs mere
 • Nyhed

  Hvad må vi dele af data i overgange?

  Hvad må vi dele af data i overgange?' Hvilken data skal gemmes og hvor skal det gemmes henne? Hvad må downloades og hvilke overvejelser er det vigtigt at gøre sig i forhold til hvor data ligger? Hvordan skelner jeg mellem henholdsvis personfølsomme- og helbredsmæssige oplysninger?

  Læs mere
 • Nyhed

  Invitation til Verdensmålskonference: Lokal samskabelse af globale løsninger

  KL inviterer i samarbejde med RUC, Resonans og Samskabelsesbevægelsen til en åben konference om, hvordan vi gennem lokal samskabelse kan bidrage til løsningen af globale problemer.

  Læs mere
 • Nyhed

  Jura og EU's kursuskatalog 2019

  Med årets kursuskatalog kan KL jura og EU i samarbejde med COK igen i 2019 præsentere et bredt og aktuelt kursusprogram for ledere og medarbejdere, som har brug for nyeste viden om juraen på det kommunale område.

  Læs mere