Økonomi og Administration Forvaltning og ledelse

Stemmer fra Markland Kommune – Et spil om lokaldemokrati

I spillet får deltagerne mulighed for at prøve kræfter med arbejdet i en kommunalbestyrelse. Spillet er målrettet de ældste klasser i folkeskolen, men det kan også bruges i fritidsklubber, på gymnasier, erhvervsskoler m.m.

Formålet med spillet er bl.a. at udbrede kendskabet til kommunestyret og inspirere deltagerne til at engagere sig i lokaldemokratiet.

Spillet tager afsæt i den fiktive kommune "Markland Kommune". Her er deltagerne valgt ind i kommunalbestyrelsen, hvor de i løbet af spillet skal drøfte og stemme om en række kommunale sager. Deltagerne skal som medlem af et parti finde balancen mellem at arbejde for, at de løsninger der vedtages i kommunalbestyrelsen er i tråd med deres partilinje samtidig med, at de skal have blik for, hvilke konsekvenser beslutningerne har for kommunens borgere, økonomi, vækst og sammenhængskraft.

Spillet lanceres i midten af juni måned 2021, og det bliver frit tilgængeligt på KL's hjemmeside. Spillet er finansieret af Kommunernes Jubilæumsfond af 1995.