Økonomi og Administration Forvaltning og ledelse

Politisk organisering i kommunerne

Hvordan indretter man sig bedst i lyset af de forandringer og udfordringer, man som kommune står overfor, og den udvikling, man ønsker at fremme? Spørgsmålet er helt centralt og ligger til grund for et projekt i 2016 om politisk organisering i kommunerne iværksat af Kommunernes Jubilæumsfond.

Udvikling af kommunestyret

Kommunestyret er i forandring. Nye opgaver kommer til og andre ændrer karakter. I dag taler vi ikke blot om kommunen som serviceleverandør og myndighed, vi taler også om fx kommune-inddragelse og samskabelse.

Samtidig løses flere og flere opgaver på tværs af kommunegrænserne. Kommunen i dag er en anden, end den var for blot 5-10 år siden.

Den stadige udvikling stiller store krav til den politiske ledelse og til måden, vi indretter vores lokale demokrati på. Flere borgmestre og kommunalpolitikere tilkendegiver samtidig, at organiseringen af det politiske arbejde, arbejdsformer og politikerroller er spørgsmål, der optager dem en del i disse år.

Inspirationskatalog

Der er tradition for, at Kommunernes Jubilæumsfonds bestyrelse iværksætter et projekt i hver kommunal valgperiode med det formål at bidrage til at videreudvikle det primærkommunale selvstyre og den primærkommunale opgaveløsning i Danmark.

I lyset af ovenstående besluttede fonden i januar 2016 at iværksætte et projekt om kommunernes politiske organisering og herunder arbejdsformer og politikerroller.

Projektet er afsluttet medio november 2016 med udgivelsen af et inspirationskatalog med titlen "Variationer i udvalgsstyret – Den politiske organisering i syv kommuner", forfattet af Ulrik Kjær og Niels Opstrup fra Syddansk Universitet.

  • PDF

    Variationer i udvalgsstyret