Økonomi og Administration Forvaltning og ledelse

Ledertræf 2021

Komponent glæder sig til at byde velkommen til Ledertræf 2021.

Årets tema til Ledertræf 2021 er 'Samtalen om din ledelse', der sætter fokus på og tilskynder til mere lederfeedback i hverdagen. 

Corona har vist os, at vi har brug for hinanden, brug for at spejle os, brug for nye samarbejder. 

Så der er behov for en fornyet samtale med medarbejdere og lederkollegaer om egen ledelse ift. de vigtigste ledelsesmæssige udfordringer og tendenser i den kommunale sektor. 

På Ledertræf 2021 kickstarter vi samtalerne og inspirerer og motiverer til at fortsætte dem i egen organisation, så kommunale ledere i endnu højere grad lykkes med at skabe resultater sammen med medarbejdere til gavn for borgerne.

Der kan findes mere information og kontaktoplysninger her.