Økonomi og Administration Forvaltning og ledelse

Kommunalpolitisk lederskab

Som en del af optakten til kommunalvalg 2021 sætter KL spot på det kommunalpolitiske lederskab.

Kommunalpolitisk lederskab

Kommunernes opgaver spænder bredere end nogensinde. Og opgaverne blive stadig mere komplekse. Samtidig forventer borgere, lokalsamfund og virksomheder at blive inddraget. Og intet tyder på, at pengene bliver flere.

Kommunalpolitikerne er de folkevalgte beslutningstagere, der er tættest på borgerne, og på de ønsker og udfordringer, som borgere, lokalsamfund og virksomheder oplever i hverdagen. Derfor har det kommunalpolitiske lederskab heller aldrig været vigtigere.

Det er alene de folkevalgte kommunalpolitikere, der har legitimiteten til at prioritere i opgaveløsningen og til at vælge én retning for kommunen frem for en anden.

Antologi om politisk lederskab

Mens boghandlernes hylder bugner af ledelseslitteratur til ansatte ledere, er der væsentligt mindre læsestof at finde om politisk lederskab - især i en dansk kontekst. Derfor udgives en antologi, hvor Danmarks fremmeste forskere på feltet, giver et indblik i den nyeste viden om kommunalpolitikere og deres rolle og virke.

Antologien redigeres af Ulrik Kjær og Lotte Bøgh Andersen (hhv. professor ved Syddansk Universitet og professor ved Aarhus Universitet og leder af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse), og offentliggøres på konferencen den 2. juni 2021.