Økonomi og Administration Forvaltning og ledelse

Kodeks for forvaltningens rådgivning

På KØF i 2016 lancerede KL inspirationskataloget: ”Kodeks for forvaltningens rådgivning”.

KL's inspirationskatalog

Inspirationskataloget tager afsæt i det bud på kodeks til kommunerne, der fremgår af Bo Smith-udvalgets rapport om embedsmandens rolle i det moderne folkestyre.

Kataloget supplerer Bo-Smith-udvalgets kodeks med nogle øvrige spørgsmål og dilemmaer, der kan opstå i samspillet mellem politikere og embedsmænd.

Kataloget er udarbejdet med tanke på, at politikere og forvaltning kan udvælge de temaer og diskussioner fra kataloget, som man ønsker at prioritere og drøfte nærmere lokalt.

Kataloget kan hentes på dansk og på engelsk nedenfor.

  • PDF

    Kodeks for forvaltningens rådgivning

  • PDF

    Code of quality and ethics in the public administration

×

Log ind