Økonomi og Administration Forvaltning og ledelse

Hvad er god offentlig ledelse?

Regeringens Ledelseskommission lancerede sine anbefalinger om god offentlig ledelse den 12. juni 2018. KL har bidraget aktivt til kommissionens arbejde og vil fortsat bidrage til udviklingen af og debatten om offentlig ledelse – og det kan du som leder og medarbejder også gøre.

Ledelseskommissionens hjemmeside kan du finde Ledelseskommissionens rapport og anbefalinger samt andre produkter, der bidrager til øget viden om offentlig ledelse.

KL vil fortsætte med at bidrage til udviklingen af offentlig ledelse – såvel i den kommunale sektor som i stat og regioner. Blandt andet ved at formidle Ledelseskommissionens budskaber og skabe samtaler og debat tværkommunalt og understøtte det videre arbejde lokalt.