15. december 2021

Tillykke med valget

Leder bragt i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 21 / 2021 - Tekst: KL.

De stemmeberettigede borgere trodsede i år ikke kun kulden og mørket for at gøre deres stemme gældende ved kommunalvalget den 16. november. De trodsede også Covid-19-situationen.  

Kommunerne formåede på rekordtid at skabe en tryg stemmeafgivelse for borgerne med rigelige mængder håndsprit, mundbind og afstand. Valgdeltagelsen ved kommunalvalget endte på 67,2 procent. Det er, situationen taget i betragtning, et pænt resultat, som vidner om stor folkelig opbakning til det lokale demokrati. 

Borgernes kryds betyder også, at der fra 1. januar vil være flere kvinder i kommunalbestyrelserne samt på borgmesterposterne. Opbakningen til lokaldemokratiet er ikke bare et rygstød til de 2.436 kandidater, der opnåede valg til næste valgperiode. Det er også en anerkendelse af den indsats og de resultater, som de siddende kommunalbestyrelser har opnået. 

I den forbindelse er det svært at komme uden om Covid-19. Pandemien har været et udstillingsvindue for kommunernes omstillingsparathed, hvor man bl.a. lokalt har skullet finde nye løsninger ift. pleje og omsorg på ældreområdet samt til udsatte borgere og at levere undervisning til skoleelever på Teams. 

Men valgperioden har også budt på andre markante resultater. På klimaområdet har 84 kommuner formuleret klimaplaner, som sætter retning for CO2-reduktion, og flere er på vej. Forældrenes tilfredshed med folkeskolen er øget. Og trods diskussion om det specialiserede socialområde, så viser brugertilfredsheds-undersøgelser også her, at hhv. 94 og 92 pct. af modtagere af bostøtte og botilbud er tilfredse med den støtte, de modtager. 

Den kommende valgperiode byder også på muligheder og udfordringer for de nyvalgte kommunalpolitikere. Hvordan fremtidssikrer vi den borgernære velfærd? Hvordan skal fremtidens ældreservice se ud, når der bliver flere ældre, som skal sikres en tryg velfærd, samtidig med at der mangler hænder? Det stiller krav til, at der findes såvel politiske som faglige svar. 

Kommunerne har forskellige udfordringer på tværs af landet. Men mulighederne for at skabe gode lokale løsninger er også store, og hver kommunalbestyrelse har dét til fælles, at de nu skal sætte sit præg på fremtidens borgernære velfærd sammen med borgere, virksomheder og andre relevante aktører. 

×

Log ind