23. januar 2019

Få hjælp til korrekt udpegning af lægdommere i henhold til GDPR

"Thi kendes for ret…". Hvert fjerde år udpeger kommunerne nævninge og domsmænd til Danmarks Domstole. Kommunerne står for at samle interesserede på grundlister og sende ind til domstolene. KL udbyder derfor en workshop den 6. februar 2019, som ruster deltagerne til at udpege nævninge og domsmænd i overensstemmelse med reglerne om persondata (GDPR).

Kommunernes opgave med at udpege nævninge og domsmænd – under fællesbetegnelsen lægdommere – er ikke ny. Men siden sidste gang er GDPR indført, og det kan give nye udfordringer for kommunerne. KL's workshop om udpegningen af nye domsmænd og nævninge i lyset af GDPR har en "hands on"-tilgang, så der bliver rig mulighed for at øve sig på de redskaber, kommunerne skal bruge derhjemme. Hvis man er klar til det, kan man også bruge workshoppen til at få klaret hele opgaven.

"Vi vil gerne gøre workshoppen så effektiv som mulig, så hvis deltagerne har deres data med, kan de simpelthen få afsluttet opgaven på workshoppen," siger Dan Bjørneboe, specialkonsulent i KL og underviser på workshoppen.

Workshoppen foregår i KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S den 6. februar 2019 kl. 10-14.

Læs mere om workshoppen her, hvor der også er tilmelding. Tilmelding senest d. 1. februar.

Der er 25 pladser efter først-til-mølle princippet.