Digitalisering og Teknologi

Webtilgængelighed

Det er vigtigt at sikre, at kommunens digitale platforme lever op til reglerne for tilgængelighed. Loven om webtilgængelighed beskriver, hvordan man sikrer, at så mange brugere som muligt kan anvende kommunernes digitale tilbud.

Gode råd om webtilgængelighed

Gode råd til dine redaktører, når der arbejdes med indhold, som skal være tilgængeligt:

  • Gør brug af overskrifter - gerne i flere niveauer.
  • Bryd din tekst op i mindre afsnit.
  • Tænk som brugeren og tal til vedkommende - hav altid brugeren i mente, når du laver nyt indhold.
  • Brug punktform for at skabe overblik.
  • Anvend linktekster, hvor det tydeliggøres, hvor brugeren sendes hen og undgå links som "Her" og "Læs mere".
  • Husk at angive alternative tekster (ALT-tekster) til billeder, der ikke er dekorative.
  • Vær konsistent i opbygningen af dine sider - det ser bedre ud og er nemmere at læse.
  • Farve og form må ikke være den eneste indikator - tilknyt gerne beskrivende tekst til knapper, så det er tydeligt, hvad de skal bruges til.

Loven om tilgængelighed

Den danske "Lov om tilgængelighed af offentlige og offentligretlige organers websteder og mobilapplikationer" blev offentliggjort 9. juni 2018 og kan findes på Retsinformation.dk

Læs mere om loven for tilgængelighed på Digitaliseringstyrelsens hjemmeside. 

Derudover kan Retningslinjerne for Tilgængeligt Webindhold (WCAG) 2.1 findes og læses hos W3

Digitaliseringstyrelsens netværk om tilgængelighed

Digitaliseringsstyrelsen faciliterer et gratis netværk, som du med fordel kan tilmelde dig, hvis du vil vide mere om området og videndele med andre, der også arbejder med webtilgængelighed.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere? Netværk om webtilgængelighed

Meld dig til Digitaliseringsstyrelsens netværk om webtilgængelighed for myndigheder, interesseorganisationer og it-leverandører.