Workshops og kurser

Kickstart i kommunen – casebaseret workshopforløb

I får et forløb med tre workshops i kommunen med 2-3 ugers interval. Deltagerne deltager i grupper med hver sin case/problemstilling. Der er plads til 4 grupper med 3-5 deltagere i hver gruppe (en case pr. gruppe).

Hvad får man ud af dette forløb?

  • Oplæg om servicedesign
  • Hands on erfaring med Det fælleskommunale servicedesignværktøj og andre designmetoder.
  • Erfaring med at udføre feltarbejde
  • En gennemført proces fra problem til løsning på et specifikt problem i kommunen.

Hvordan ser forløbet ud?

  • Forberedende strategisk workshop for ledelsesgruppen (ca. 1½ time - valgfri).
  • Workshop 1: Kick off: Undersøgelse og definering af problemstillingen (3,5 timer).
  • Hotline – er I på rette vej? – Et sparringsmøde i den periode deltagerne udfører eget feltarbejde.  (1 t videomøde - 15 min. pr. gruppe).
  • Workshop 2: Analyseworkshop: Fælles analyse af materialet fra feltarbejdet. (3,5 timer).
  • Workshop 3: Idé-workshop: Idé og prototype-værksted. (3,5 timer).

Deltagerantal: op til ca. 20 personer

Forløbet kræver forberedelse i form af udvælgelse af case og planlægning af gruppens eget forløb.

Forløbet kræver, at 1 eller flere personer pr. gruppe foretager feltarbejde mellem workshop 1 og 2. Dette vil blive planlagt ved første workshop – der vil være ca. tre uger til at gennemføre feltarbejdet.