Servicedesign

Workshops og kurser

I KL har vi en række aktiviteter og tilbud, I kan benytte jer af, hvis I gerne vil arbejde med servicedesign i jeres kommune.

Sådan kan I få hjælp til at arbejde med servicedesign

Her på siden kan du læse mere om, hvordan I kan få hjælp til at komme i gang med servicedesign i jeres kommune.

1-dags workshop

Workshoppen indeholder et oplæg om servicedesign, men det meste af dagen vil deltagerne arbejde sig igennem en case fra udforskning af problem til løsning.

Hvad får man ud af denne workshop?

 • Oplæg om servicedesign

 • Afprøvning af Det fælleskommunale servicedesignværktøj

 • Kendskab til servicedesignproces fra problem til løsning med en fiktiv case.

Varighed: 7 timer inkl. frokost og pauser

Deltagerantal: op til 24 personer.

Deltagerne skal ikke forberede sig inden.

Kickstart i kommunen – casebaseret workshopforløb

I får et forløb med tre workshops i kommunen med 2-3 ugers interval. Deltagerne deltager i grupper med hver sin case/problemstilling. Der er plads til 4 grupper med 3-5 deltagere i hver gruppe (en case pr. gruppe).

Hvad får man ud af dette forløb?

 • Oplæg om servicedesign
 • Hands on erfaring med Det fælleskommunale servicedesignværktøj og andre designmetoder.
 • Erfaring med at udføre feltarbejde
 • En gennemført proces fra problem til løsning på et specifikt problem i kommunen.

Hvordan ser forløbet ud?

 • Forberedende strategisk workshop for ledelsesgruppen (ca. 1½ time - valgfri).
 • Workshop 1: Kick off: Undersøgelse og definering af problemstillingen (3,5 timer).
 • Hotline – er I på rette vej? – Et sparringsmøde i den periode deltagerne udfører eget feltarbejde.  (1 t videomøde - 15 min. pr. gruppe).
 • Workshop 2: Analyseworkshop: Fælles analyse af materialet fra feltarbejdet. (3,5 timer).
 • Workshop 3: Idé-workshop: Idé og prototype-værksted. (3,5 timer).

Deltagerantal: op til ca. 20 personer

Forløbet kræver forberedelse i form af udvælgelse af case og planlægning af gruppens eget forløb.

Forløbet kræver, at 1 eller flere personer pr. gruppe foretager feltarbejde mellem workshop 1 og 2. Dette vil blive planlagt ved første workshop – der vil være ca. tre uger til at gennemføre feltarbejdet.

Skræddersyet forløb

Det er også muligt at få et skræddersyet servicedesignforløb, som vi planlægger og tilrettelægger sammen.

Deltagerantal: efter aftale.

Varighed og pris: efter aftale.

Øvrig rådgivning

Det er altid muligt at lave en aftalte om rådgivning, sparring, oplæg eller andet.

Kontakt Anne-Sofie Thomsen asth@kl.dk for mere om ovenstående workshops og tilbud.

Kursus: Servicedesign i kommunen

2-dages kursus hos COK. Læs mere på www.COK.dk