Servicedesignværktøjet

Metode 5: Prototypen

I har valgt jeres bedste ide. Den skaber værdi for brugerne - og den er realiserbar. Men hvordan virker den? I PROTOTYPEN skal du finde et format, der gør det muligt for projektgruppen at vise og teste løsningsforslaget.

Start med at optegne SERVICEREJSEN som du forventer den ser ud, når løsningen er implementeret. Er det umiddelbart tydeligt, at løsningen skaber en markant forbedring for brugerne?

Brug dernæst metodearket til, trin for trin, at beskrive jeres service, som den ser ud, når løsningen er implementeret. Du kan bruge dette storyboard til at forklare brugerne, (og andre) hvordan jeres nye (forbedrede) servicedesign fungerer.

I nogle tilfælde kan du sagtens bruge dit storyboard som udgangspunkt for en egentlig brugertest. Det kan eksempelvis være, hvis det nye i jeres løsning primært er ændringer i sagsbehandlingstider og interne arbejdsgange.

Andre gange er det nødvendigt med andre former for prototyper. Er din løsning baseret på et redesign af web eller mobilløsninger, kan du skitsere det nye design og bruge det til test. Eller måske du skal have fat i den store Lego-æske og bygge jeres nye modtageområde eller måske…

Mulighederne er mange. Det vigtigste er, at din prototype kan formidle din løsning på en sådan måde, at du kan præsentere og teste den med de fremtidige brugere.

Måske viser din test, at du endnu ikke er i mål. Det kan være at prototypen skal justeres og testes på ny. Testen kan også vise, at du endnu ikke har fundet en løsning på din udfordring, og så må du tilbage og kigge på dine andre ideer.

God arbejdslyst.

Hvad skal du gøre:

  • Prototypen skal konkretisere jeres bedste ide.
  • Beskriv den i form af en ideel servicerejse.
  • Beskriv den detaljeret i storyboard.