Servicedesignværktøjet

Metode 4: Idéen

Dit arbejde med SERVICEREJSEN skulle gerne have gjort det klart, hvor problemerne eller forbedringspotentialet med jeres service findes og have givet ideer til, hvordan problemerne kan løses.

Inden du kan benytte dette metodeark, skal du udforske ideer og løsningsforslag yderligere. Start derfor med at afholde en ideudviklingsworkshop med din projektgruppe, hvor I sammen finder og beskriver ideer og løsningsforslag.

Men ikke alle ideer er lige gode, og IDEEN skal hjælpe dig til at identificere de bedste. I IDEEN skal du derfor prioritere jeres ideer. Hvor stor værdi giver de for brugerne, og er de til at realisere?

Øget værdi kan f.eks. være, at en service leveres hurtigere, mere korrekt eller med større fokus på brugernes informationsbehov. Er du i tvivl om værdien af en ide så spørg brugerne.

Løsningens realiserbarhed er også med til at afgøre, om I skal gå videre med ideen. Kan løsningen leveres hurtigt, til en rimelig pris og indenfor lovgivningens (og dit projekts) rammer?

Når du arbejder med metodearket, er det vigtigt, at du får placeret ideer i alle felter – ellers får du ikke prioriteret tilstrækkeligt. Hvilke ideer skal umiddelbart afvises, overvejes eller udforskes? At en ide er i kategorien ”afvises” betyder ikke, at den er dårlig og aldrig skal gennemføres. Det er bare ikke der, du starter arbejdet.

Har du ingen ideer i kategorien ”udforskes”, skal I genbesøge SERVICEREJSEN - måske der er noget, I har overset. Inddrag nye personer (f.eks. folk der har en helt anden baggrund) i ideudviklingen indtil I har fundet ideer, der er værd at arbejde videre med.

God arbejdslyst.

Hvad skal du gøre:

  • IDEEN skal du lave sammen med din arbejdsgruppe. I skal være enige om, hvad der er jeres bedste ide.

Hvad du skal bruge:

  • Et ark og en bunke ideer! Udfyld arket sammen.

Når du er færdig med denne metode, vil du være skarp på følgende

  • Du har et overblik over alle jeres ideer.
  • Du er i stand til en udvælge den eller de ideer, der indenfor rammerne af dit projekt skaber størst værdi for brugerne og som du forventer rent faktisk kan gennemføres.