Servicedesign

KL's netværk for servicedesign

KL's netværk for servicedesign er for dig, der gerne vil eller allerede arbejder med servicedesign som metode til at opnå større indsigt i borgerens kontakt med kommunen.

Netværk for servicedesign

Det er ikke nyt hos kommunerne, at man gerne vil arbejde med brugerinddragelse, men det er ikke altid en nem opgave at vide, hvordan man egentlig griber dette arbejde an. Med metoderne fra servicedesign tilbydes kommunerne et sæt metoder, der gør det nemmere og mere tilgængeligt at arbejde med brugercentreret udvikling og optimering. Samtidig sikrer disse metoder, at vi indtager borgerens perspektiv og derved skaber løsninger, der både giver værdi for borgeren og kommunen.

KL har i samarbejde med en række kommuner udarbejdet en vejledning og en værktøjskasse til kommuner, som ønsker at arbejde med servicedesign. Dette arbejde understøttes i netværket.

Hvem kan blive medlem?

Netværket er for dig, der arbejder med servicedesign i en kommune, hvad end det er med udgangspunkt i KL's værktøjskasse eller lignende metoder.  Du kan fx være servicedesigner, udviklingskonsulent eller digitaliseringskonsulent. Du skal have lyst til at deltage aktivt i netværket, i diskussion og debat og eventuelt som oplægsholder.

Hvad får jeg ud af at deltage i netværk?

Som deltager i netværket får du:

  • Videndeling og drøftelse af erfaringer med anvendelse af det fælles servicedesignværktøj.
  • Sparring og erfaringsudveksling med kolleger fra andre kommuner.
  • Faglige oplæg om servicedesign.
  • Dybere indblik i udvalgte metoder.
  • Inspiration til det videre arbejde med servicedesign.
  • Mulighed for at påvirke og komme med ønsker til videreudvikling af værktøjet og indhold på kommende netværksmøder.

Hvordan forløber møderne?

Netværket mødes 4 gange årligt rundt omkring i landet, og indholdet på netværksdagene er en blanding af oplæg fra medlemmerne selv, sparring og erfaringsudveksling, eksterne oplægsholdere og workshops i designmetoder.

I 2018 har der blandt andet været oplæg og workshops om prototyper, empathy mapping, forandring i organisationen og meget mere. Vi har blandt andre haft oplæg og besøg af forretningsudvikler Laura Vilsbæk, digital direktør, Randi Hovmann fra Operate, EGGS Design, Stine Kalmer fra Digital Innovation hos Nykredit, Skattestyrelsen, Kolding Kommune, Rødovre Kommune, Syddjurs Kommune og mange flere.

Hvad koster netværket og hvad inkluderer prisen?

Prisen er 6500 kr. pr. medlemskab gældende for hele 2019. Medlemskabet gælder for to pladser i netværket. Pladserne er tilknyttet kommunen, og kommunen kan frit vælge, hvem der deltager på de enkelte møder. Prisen inkluderer 4 temadage inkl. forplejning, ekskl. transport.

Møderne holdes på et konferencested eller i KL-huset på nedenstående datoer fra kl. 10:00 til 15:30. Der vil både være morgenmad, kaffe/the, frokost og kage i løbet af dagen.

Møderækken

24. januar 2019 - KL-huset, København

11. april 2019 - Torvehallerne, Vejle

5. september 2019 - Fremtidens plejehjem, Aalborg

28. november 2019 - København

Sådan tilmelder du dig:

Send en mail  til Laila Grønbjerg Harborg, lgr@kl.dk. Husk at oplyse EAN-nummer og kontaktperson. Hvis der er nogle spørgsmål ifm. med netværket skriv da til projektleder Anne-Sofie Thomsen (asth@kl.dk).

Betalingsform

EAN