Digitalisering og Teknologi Sammenhængende Digital Borgerservice

Servicedesign

Servicedesign kræver at man inddrager brugerne, når man tænker nyt. Det handler om at identificere de rigtige problemer og løsninger, og ikke bare det vi tror, er rigtigt. For kan vi det, så kan vi skabe løsninger, der har en bedre kvalitet og sikre bedre brugeroplevelser – og det er til gavn for både borgere og kommuner.

Servicedesign er en brugercentreret disciplin, der med strategiske og praktiske metoder sikrer, at man altid husker borgerens perspektiv i sine beslutninger.

Det gør man bl.a. ved hjælp af kvalitativ data, som indsamles ved brugerinterview, fokusgrupper og observation. Derefter afprøver man sine mulige løsninger ved brugertest, så man hele tiden får tjekket med brugerne om man er på rette vej. Når man arbejder med servicedesign, arbejder man altså systematisk med brugerperspektivet i hele processen – fra analyse til udvikling, test og implementering.

Udbredelsen af servicedesign er en del af KL's programindsats Sammenhængende Digital Borgerservice, og er et væsentligt element i udmøntningen af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020. Her er der fokus på at understøtte kommunerne i at tilbyde gode og tidssvarende digitale løsninger med udgangspunkter i borgernes perspektiv.

Du kan læse meget mere om servicedesign og blive inspireret til at gå i gang på siderne her:

Servicedesign

Servicedesign Læs mere om Servicedesign på Videncenteret