Sammenhængende Digital Borgerservice

Projektet om Borgerens Adgang til Egne Data

KL's projekt 'Borgerens Adgang til Egne Data' er del af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Her på siden kan du læse mere om initiativet og løbende læse om projektets resultater.

Status for projektet

Den 11. december 2018 er 5 pilotkommuner gået i luften med en løsning til at give borgerne adgang til deres egne data. Løsningen - kaldet 'Borgerblikket' - er udviklet i samarbejde med de 5 kommuner, KOMBIT og Borger.dk.

Borgerblikket er blevet positivt evalueret, og 11 nye kommuner arbejder i efteråret 2019 på at implementere løsningen.

Borgerblikket fungerer således, at borgere kan logge ind på borger.dk med NemID og få adgang til at følge med i sine sager og ydelser fra kommunen på udvalgte områder. Det er kun borgeren selv, der har adgang til sine oplysninger. På den måde er pilotprojektet første skridt i retning mod mere åbenhed og ejerskab for borgeren i kontakten med kommunen.

Her kan du se, hvordan Borgerblikket ser ud for borgeren. Du kan også læse meget mere om løsningen og tankerne bag projektet.

Eksempel på overblik over 'mine sager' på borger.dk.

Nyt fra projektet