Digitalisering og Teknologi

Sammenhængende Digital Borgerservice

Her kan du læse mere om Programmet for sammenhængende digital borgerservice samt om projekterne Adgang til egne data og Det fælleskommunale selvbetjeningstjek.

Sammenhængende digital borgerservice

Selvbetjeningsløsninger og Digital Post har ændret borgerbetjeningen, så det er muligt at klare rigtig meget hjemme fra stuen. Og hjælp til borgere til at begå sig i det digitale univers er blevet en vigtig del af borgerbetjeningen. Den fælleskommunale indsats frem mod 2020 har fokus på, at borgere og virksomhedere møder en kommunal service, der både er sammenhængende, helhedsorienteret og tilgængelig for alle.

Programmet for Sammenhængende Digital Borgerservice

Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i deres møde med kommunen, og kommunen skal være digitalt tilstede, dér hvor borgeren er på nettet. Programmet indgår i den fælleskommunale handlingsplan for 2011-2016. Programmet dækker derudover initiativer i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Projektet om Adgang til Egne Data

Borgerne skal opleve de digitale services som personlige og integrerede, og tilgangen til og brugen af data skal i høj grad tilpasses borgernes aktuelle livssituation og behov. Et naturligt skridt i retningen af dette er, at give borgerne adgang til egne data.