Økonomi og Administration Digitalisering og Teknologi

Sammenhængende Digital Borgerservice

Her kan du læse mere om Programmet for sammenhængende digital borgerservice samt om, Fælles løsninger/komponenter og Det fælleskommunale selvbetjeningstjek.

Programmet for Sammenhængende Digital Borgerservice

Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i deres møde med kommunen, og kommunen skal være digitalt tilstede, dér hvor borgeren er på nettet.

Programmet indgår i den fælleskommunale handlingsplan for 2016-2020. Programmet er desuden relateret til initiativer i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Kommunal deltagelse og styregruppe

Arbejdet i programmet udføres i samarbejde med kommunerne, bl.a. i styregruppen for programmet. Programmet har kommunikeret via dialogportal-gruppen og sidenhen via Yammer.

Følgende kommuner deltager i initiativets styregruppe:

  • København Kommune
  • Aalborg Kommune
  • Odense Kommune
  • Aarhus Kommune
  • Skanderborg kommune
  • Vakante pladser

Konkrete indsatser

Programmet har tre hovedspor, der samlet set understøtter kommunerne i at lave og anskaffe tidssvarende og sammenhængende selvbetjeningsløsninger. Derved gør kommunerne det nemmere at betjene sig digitalt som borger og virksomhed.

Fælleskommunal servicedesign: Der er bl.a. udviklet redskaber, der sætter kommunerne i stand til at anvende brugerinddragelse og udefra ind-perspektiv til udvikling og optimering af digital selvbetjening.

Fælles løsninger/komponenter: Der er udpeget en række funktionaliteter, der har potentiale for at løfte den kommunale selvbetjening og digitalisering. De er afdækket i kommunale pilotprojekter. Erfaringerne derfra kan give input til andre kommuners arbejde med at tilbyde god digital service.

Fælleskommunalt selvbetjeningstjek: Der er udviklet en metode, og anskaffe en løsning (Fælleskommunalt Selvbetjeningstjek), til kommunernes indsamling af data vedr. borgernes anvendelse og tilfredshed med digital selvbetjening.