Opkrævning, kontrol og UDK Kontrol af kommunale ydelser

Kontrolforum

KL etablerede i 2016 Kontrolforum – et netværk for kontrolmedarbejdere – for ad den vej at styrke den kommunale kontrolindsats. Kontrolforum har haft stor opbakning fra mange af landets kommuner, og det er derfor blevet besluttet at fortsætte også i 2023.

Om Kontrolforum

Kontrolforum udgør en faglig ramme, der har til formål at formidle ny viden, skabe rum for sparring og erfaringsudveksling mellem kommunerne samt at sætte aktuelle faglige udfordringer og løsninger på dagsordenen.

På netværksmøderne stilles der skarpt på nationale og kommunale tiltag, hvor vi sammen vil komme tæt på de nyeste udviklingsspor i forhold til bl.a. lovgivningen og viden på kontrolområdet. Samtidig vil der være mulighed for at drøfte udfordringer, metoder og løsninger samt hente inspiration fra kolleger fra andre kommuner.

Programmet for hvert enkelt møde vil blive planlagt efter, hvad der står højt på den kommunale og nationale dagsorden, ligesom programmet vil blive sammensat ud fra de ønsker, deltagerne i Kontrolforum har. Overordnet vil temaerne særligt omhandle:

 • Skarpe processer ved ansøgning og opfølgning
 • Styrket samarbejde og helhedsorienteret kontrol
 • Styr på effekt gennem dokumentation og effektmåling

Udover møder i netværksgruppen vil deltagerne have adgang til Yammer-netværket ”Kontrolforum”. Her vil der være mulighed for at sparre med kolleger mellem møderne. Desuden er Yammer-netværket det sted, hvor alt relevant materiale fra møderne samles.

På møderne i Kontrolforum vil der være faglige oplæg om konkrete arbejdsmetoder og opnåede resultater. Der vil være fokus på effekten af arbejdet og erfaringsudveksling på tværs af kommunerne.

Målgruppe

Kontrolforum er målrettet ledere og medarbejdere, der arbejder med sociale ydelser og dermed også med kontrol eller har kontrolområdet som det primære arbejdsområde.

Det kan være ledere eller medarbejdere, som arbejder med:

 • Ydelsesenheden, som fx håndterer ansøgninger om kontanthjælp eller den løbende opfølgning
 • Dybdegående kontrol i kommunens kontrolenhed
 • CPR i folkeregisteret

Målgruppen er sammensat for at få repræsenteret så bred en viden som mulig og for at styrke og understøtte den helhedsorienterede kontrol på tværs af fagområder.

Medlemskab

Man tilmelder sin kommune netværket for 1 år ad gangen.

Medlemskabet løber fra januar 2023 til december 2023. I perioden vil der blive afholdt 2 møder. Begge møder vil foregå to gange, to forskellige steder i landet – ét i øst og ét i vest. Medlemskabet koster 4.500 kr. ekskl. moms pr. kommune. 

I sammensætter selv et hold fra gang til gang. For at styrke netværkstanken anbefaler vi dog, at mindst 1 af deltagerne er med på begge møder. Det er muligt at tilmelde ekstra deltagere for 900 kr. ekskl. moms pr. person til møderne, når kommunen i forvejen er medlem af netværket.

Netværk

Netværk Kontrolforum 2023

Netværksmøder 2023

Deltagelse til hvert møde kræver separat tilmelding fra mødedeltagere. De to første netværksmøder i 2023 bliver afholdt:

17. april i København

 • KL-huset
  Weidekampsgade 10
  2300 København S

20. april i Middelfart

 • Kursuscenter Brogaarden
  Abelonelundvej 40, Strib
  5500 Middelfart

10. oktober i København

 • KL-huset
  Weidekampsgade 10
  2300 København S

24. oktober i Middelfart

 • Kursuscenter Brogaarden
  Abelonelundvej 40, Strib
  5500 Middelfart
×

Log ind