Opkrævning, kontrol og UDK Kontrol af kommunale ydelser

Kontrolforum

KL etablerede i 2016 Kontrolforum – et netværk for kontrolmedarbejdere – for ad den vej at styrke den kommunale kontrolindsats. Kontrolforum har haft stor opbakning fra mange af landets kommuner, og det er derfor blevet besluttet at fortsætte også i 2020.

Om Kontrolforum

Kontrolforum udgør en faglig ramme, der har til formål at formidle ny viden, skabe rum for sparring og erfaringsudveksling mellem kommunerne samt at sætte aktuelle faglige udfordringer og løsninger på dagsordenen.

På netværksmøderne stilles der skarpt på nationale og kommunale tiltag, hvor vi sammen vil komme tæt på de nyeste udviklingsspor i forhold til bl.a. lovgivningen og viden på kontrolområdet. Samtidig vil der være mulighed for at drøfte udfordringer, metoder og løsninger samt hente inspiration fra kolleger fra andre kommuner.

Programmet for hvert enkelt møde vil blive planlagt efter, hvad der står højt på den kommunale og nationale dagsorden, ligesom programmet vil blive sammensat ud fra de ønsker, deltagerne i Kontrolforum har. Overordnet vil temaerne særligt omhandle:

 • Skarpe processer ved ansøgning og opfølgning
 • Styrket samarbejde og helhedsorienteret kontrol
 • Styr på effekt med gennem dokumentation og effektmåling

Udover møder i netværksgruppen vil deltagerne have adgang til Yammer-netværket ”Kontrolforum”. Her vil der være mulighed for at sparre med kolleger mellem møderne. Desuden er Yammer-netværket det sted, hvor alt relevant materiale fra møderne samles.

På møderne i Kontrolforum vil der være faglige oplæg om konkrete arbejdsmetoder og opnåede resultater. Der vil være fokus på effekten af arbejdet og erfaringsudveksling på tværs af kommunerne. Se eksempel på oplæg fra Kontrolforum efteråret 2017 fra Odense kommune.Se oplæg fra Kontrolforum efteråret 2017 - Odense case

 

 

Målgruppe

Kontrolforum er målrettet ledere og medarbejdere, der arbejder med sociale ydelser og dermed også med kontrol eller har kontrolområdet som det primære arbejdsområde.

Det kan være ledere eller medarbejdere, som arbejder med:

 • Ydelsesenheden, som fx håndterer ansøgninger om kontanthjælp eller den løbende opfølgning
 • Dybdegående kontrol i kommunens kontrolenhed
 • CPR i folkeregisteret

Målgruppen er sammensat for at få repræsenteret så bred en viden som mulig og for at styrke og understøtte den helhedsorienterede kontrol på tværs af fagområder.

 

Medlemskab

Man tilmelder sin kommune netværket for 1 år ad gangen.

1. periode løber fra januar 2020 til december 2020. I perioden vil der blive afholdt 2 møder. Grundet Covid-19 vil første møde blive afholdt som webinar, i foråret og andet møde, vil blive afholdt i København og Middelfart, i efteråret. Prisen for medlemskab er derfor ændret til 3.000 kr. ekskl. moms pr. kommune. Kommunen kan så sende 2 deltagere pr. møde.

 

I sammensætter selv et hold fra gang til gang. For at styrke netværkstanken anbefaler vi dog, at mindst 1 af deltagerne er med på begge møder. Det er muligt at tilmelde ekstra deltagere for 900 kr. ekskl. moms pr. person til møderne, når kommunen i forvejen er medlem af netværket. Dog vil ekstra deltagere være gratis til webinaret. 

 

Netværk

Netværk Kontrolforum 2020

Tilmeld din kommune til Kontrolforum-netværket 2020.

 

Netværksmøder 2020

Deltagelse til hvert møde kræver separat tilmelding fra mødedeltagere. Netværksmøderne i 2020 bliver afholdt:

 • 25. maj København
  Webinar. Microsoft Teams.
 • 27. maj i Middelfart
  Webinar. Microsoft Teams.
 • 2. november i København
  Park inn
  Engvej 171
  2300 København S
 • 10. november i Middelfart
  Kursuscenter Brogaarden
  Abelonelundvej 40, Strib
  5500 Middelfart