Opkrævning, kontrol og UDK Kontrol af kommunale ydelser

Effektmåling af kontrolindsatsen

Gennem de seneste år har der vist sig et øget behov for systematisk at kunne dokumentere kommunernes kontrolindsats. En systematisk dokumentation kan bl.a. bidrage til, at den enkelte kommune får et overblik over kommunens kontrolarbejde, men samtidig bliver kommunernes samlede indsats langt tydeligere ift. andre offentlige myndigheder.

Behov for systematisk dokumentation

I økonomiaftalerne for 2016 og frem har KL og regeringen indgået aftale om løbende målinger af kommunernes indsats for at reducere fejludbetalinger og snyd med sociale ydelser. Kommunerne har allerede flere gange indberettet på kontroltrin 3. Fra 2020 foretages effektmålingen kun helårligt. Næste indberetning vil være ultimo 2022.

Målingerne viser en meget positiv udvikling i kontrolgruppernes arbejde. Målingerne viser også, at det er sager, der er opstået i egen kommune, der er den hyppigste kanal til en kontrolsag. Det er med andre ord lokalkendskabet i den enkelte kommune, der er den vigtigste kilde til at undgå fejludbetalinger og snyd med ydelser.

I økonomiaftalerne er der også indgået aftaler om at registrere kommunernes kontrolindsatser på kontroltrin 1 og 2. Kommunerne er meget interesserede i dette arbejde, og mange indgår allerede i pilotforsøg.

KL's effektmålingsredskab samt de tidligere effektmålingsrapporter kan findes under 'materiale'.

Gennemgang af hvordan data indsendes til KL via effektmålingsredskabet findes i den tekniske vejledning, som kan downloades nedenfor. Nedenfor kan også downloades en faglig vejledning samt en FAQ. 

Spørgsmål kan rettes til effekt@kl.dk.

Materiale  

Effektmålingsredskabet

Der er ikke foretaget ændringer i effektmålingsredskabet, som skal anvendes fra den 01.01.2023, men kommunerne opfordres til at notere i effektmålingsredskabet for 2023. Næste måling bliver ultimo 2023. Redskabet kan hentes herunder. 

Vejledninger til effektmålingsredskabet

Tidligere rapporter: Effektmåling af kommunernes kontrolindsats

 • PDF

  Effektmaaling af kommunernes-kontrolindsats 2021.pdf

 • PDF

  Effektmåling af kommunernes kontrolindsats 2020.pdf

 • PDF

  Effektmåling af kommunernes kontrolindsats 2019.pdf

 • PDF

  Effektmåling af kommunernes kontrolindsats 1. halvår 2019.pdf

 • PDF

  Effektmåling af kommunernes kontrolindsats hele 2018

 • PDF

  Effektmåling af kommunernes kontrolindsats 1. halvår 2018

 • PDF

  Effektmåling af kommunernes kontrolindsats 2017

 • PDF

  Effektmåling af kommunernes kontrolindsats 1. halvår 2017

 • PDF

  Effektmåling af kommunernes kontrolindsats 2016

 • PDF

  Effektmåling af kommunernes kontrolindsats 1. kvartal 2016

 • Effektmåling af kommunernes kontrolindsats 1. halvår 2019

×

Log ind