Digitalisering og Teknologi Opkrævning, kontrol og UDK

Kontrol af kommunale ydelser

På denne side kan du finde aktuel information om bl.a. effektmålingsprojektet, ligesom du kan finde nyheder og materiale om netværket ”Kontrolforum”.

Kontrolområdet

På kontrolområdet summer det af virkelyst, deltagelse og aktivitet i kommunerne. KL og kommunerne har lanceret en række nye initiativer på kontrolområdet, og alle arbejder målrettet på fremadrettet at kunne dokumentere den store kommunale indsats på kontroltrin 3. Den Fælles Dataenhed er i drift, og flere af kommunerne er godt med i forhold til at bruge registersamkøringerne. Der er dog et stort spænd i, hvor mange sager kommunerne henter fra registersamkøringerne. 

Her på siden finder du information om effektmålingen af kommunernes kontrolindsats og netværket Kontrolforum. På siden finder du også information om registersamkøringsprojektet samt inspirationsmateriale til kontrolmedarbejdere. 

Effektmåling af kontrolindsatsen

Behov for systematisk dokumentation

I økonomiaftalerne for 2016 og frem har KL og regeringen indgået aftale om løbende målinger af kommunernes indsats for at reducere fejludbetalinger og snyd med sociale ydelser. Kommunerne har allerede flere gange indberettet på kontroltrin 3. Fra 2020 foretages effektmålingen kun helårligt. Næste indberetning vil være ultimo 2023.

Målingerne viser en meget positiv udvikling i kontrolgruppernes arbejde. Målingerne viser også, at det er sager, der er opstået i egen kommune, der er den hyppigste kanal til en kontrolsag. Det er med andre ord lokalkendskabet i den enkelte kommune, der er den vigtigste kilde til at undgå fejludbetalinger og snyd med ydelser.

I økonomiaftalerne er der også indgået aftaler om at registrere kommunernes kontrolindsatser på kontroltrin 1 og 2. Kommunerne er meget interesserede i dette arbejde, og mange indgår allerede i pilotforsøg.

KL's effektmålingsredskab samt de tidligere effektmålingsrapporter kan findes under 'materiale'.

Gennemgang af hvordan data indsendes til KL via effektmålingsredskabet findes i den tekniske vejledning, som kan downloades nedenfor. Nedenfor kan også downloades en faglig vejledning samt en FAQ. 

Spørgsmål kan rettes til effekt@kl.dk.

Materiale  

Effektmålingsredskabet

Der er ikke foretaget ændringer i effektmålingsredskabet, som skal anvendes fra den 01.01.2023, men kommunerne opfordres til at notere i effektmålingsredskabet for 2023. Næste måling bliver ultimo 2023. Redskabet kan hentes herunder. 

Vejledninger til effektmålingsredskabet

Tidligere rapporter: Effektmåling af kommunernes kontrolindsats

 • PDF

  Effektmaaling af kommunernes-kontrolindsats 2021.pdf

 • PDF

  Effektmåling af kommunernes kontrolindsats 2020.pdf

 • PDF

  Effektmåling af kommunernes kontrolindsats 2019.pdf

 • PDF

  Effektmåling af kommunernes kontrolindsats 1. halvår 2019.pdf

 • PDF

  Effektmåling af kommunernes kontrolindsats hele 2018

 • PDF

  Effektmåling af kommunernes kontrolindsats 1. halvår 2018

 • PDF

  Effektmåling af kommunernes kontrolindsats 2017

 • PDF

  Effektmåling af kommunernes kontrolindsats 1. halvår 2017

 • PDF

  Effektmåling af kommunernes kontrolindsats 2016

 • PDF

  Effektmåling af kommunernes kontrolindsats 1. kvartal 2016

 • Effektmåling af kommunernes kontrolindsats 1. halvår 2019

Kontrolforum

Om Kontrolforum

Kontrolforum udgør en faglig ramme, der har til formål at formidle ny viden, skabe rum for sparring og erfaringsudveksling mellem kommunerne samt at sætte aktuelle faglige udfordringer og løsninger på dagsordenen.

På netværksmøderne stilles der skarpt på nationale og kommunale tiltag, hvor vi sammen vil komme tæt på de nyeste udviklingsspor i forhold til bl.a. lovgivningen og viden på kontrolområdet. Samtidig vil der være mulighed for at drøfte udfordringer, metoder og løsninger samt hente inspiration fra kolleger fra andre kommuner.

Programmet for hvert enkelt møde vil blive planlagt efter, hvad der står højt på den kommunale og nationale dagsorden, ligesom programmet vil blive sammensat ud fra de ønsker, deltagerne i Kontrolforum har. Overordnet vil temaerne særligt omhandle:

 • Skarpe processer ved ansøgning og opfølgning
 • Styrket samarbejde og helhedsorienteret kontrol
 • Styr på effekt gennem dokumentation og effektmåling

Udover møder i netværksgruppen vil deltagerne have adgang til Yammer-netværket ”Kontrolforum”. Her vil der være mulighed for at sparre med kolleger mellem møderne. Desuden er Yammer-netværket det sted, hvor alt relevant materiale fra møderne samles.

På møderne i Kontrolforum vil der være faglige oplæg om konkrete arbejdsmetoder og opnåede resultater. Der vil være fokus på effekten af arbejdet og erfaringsudveksling på tværs af kommunerne.

Målgruppe

Kontrolforum er målrettet ledere og medarbejdere, der arbejder med sociale ydelser og dermed også med kontrol eller har kontrolområdet som det primære arbejdsområde.

Det kan være ledere eller medarbejdere, som arbejder med:

 • Ydelsesenheden, som fx håndterer ansøgninger om kontanthjælp eller den løbende opfølgning
 • Dybdegående kontrol i kommunens kontrolenhed
 • CPR i folkeregisteret

Målgruppen er sammensat for at få repræsenteret så bred en viden som mulig og for at styrke og understøtte den helhedsorienterede kontrol på tværs af fagområder.

Medlemskab

Man tilmelder sin kommune netværket for 1 år ad gangen.

Medlemskabet løber fra januar 2023 til december 2023. I perioden vil der blive afholdt 2 møder. Begge møder vil foregå to gange, to forskellige steder i landet – ét i øst og ét i vest. Medlemskabet koster 4.500 kr. ekskl. moms pr. kommune. 

I sammensætter selv et hold fra gang til gang. For at styrke netværkstanken anbefaler vi dog, at mindst 1 af deltagerne er med på begge møder. Det er muligt at tilmelde ekstra deltagere for 900 kr. ekskl. moms pr. person til møderne, når kommunen i forvejen er medlem af netværket.

Netværk

Netværk Kontrolforum 2023

Netværksmøder 2023

Deltagelse til hvert møde kræver separat tilmelding fra mødedeltagere. De to første netværksmøder i 2023 bliver afholdt:

17. april i København

 • KL-huset
  Weidekampsgade 10
  2300 København S

20. april i Middelfart

 • Kursuscenter Brogaarden
  Abelonelundvej 40, Strib
  5500 Middelfart

10. oktober i København

 • KL-huset
  Weidekampsgade 10
  2300 København S

24. oktober i Middelfart

 • Kursuscenter Brogaarden
  Abelonelundvej 40, Strib
  5500 Middelfart

Inspirationsmateriale til kontrolmedarbejdere

E-flyt og høje vejkoder

Kontanthjælp

Virksomhedskontrol

 • PDF

  Inspiration til Kommunernes udgående virksomhedskontrol

Kampagnemateriale

Fremrykket kontrol og løbende sagsopfølgning

 • PDF

  Kvikguide - §10-opfølgning understøttet af registersamkøring

×

Log ind