Opkrævning, kontrol og UDK Kommunal opkrævning

DOS (Digitaliseringsklar Opkrævning og Systemtilretning)

DOS-programmet er oprettet i et samarbejde mellem KL og KOMBIT. Her løftes en samlet kommunal indsats i forhold til kommunernes overgang til Skatteforvaltningens nye system PSRM.

DOS-programmet (bestående af KL og KOMBIT) blev etableret i 2019 for at løfte en samlet kommunal indsats i de kommunale systemers tilslutning til Skatteforvaltningens nye gældsinddrivelsessystem PSRM, (Public Sector Revenue Management). Opgaven har vist sig at være mere omfattende og krævende end det oprindeligt var forudsat. Derfor er projektet er blevet forlænget til og med udgangen af 2022.  

KL og KOMBIT skal dermed i fællesskab fortsat understøtte og bistå kommunerne. I programmet står KL i spidsen for en fortsat dialog med Skatteforvaltningen, mens KOMBIT bl.a. varetager dialogen med de mange leverandører.

Du kan læse meget mere om programmet og dets forskellige spor her.

×

Log ind