Digitalisering og Teknologi Opkrævning, kontrol og UDK

Kommunal opkrævning

Her på siden finder du aktuel information om Programmet for Digitaliseringsklar Opkrævning og Systemtilretning (DOS), samt information om netværk for opkrævning og inddrivelse.

Den kommunale opkrævningsafdeling har til opgave at sikre, at borgere eller virksomheder betaler deres gæld til kommunen. Hvis borgeren eller virksomheden ikke betaler sin gæld efter den kommunale opkrævningsindsats, sender kommunen ubetalte restancer videre til SKAT, som er inddrivelsesmyndighed.

Den kommunale opkrævning er således en kommunal kerneopgave, som ikke blot er afgørende for kommunens økonomi og likviditet, men den er også med til at sikre borgernes tillid til den offentlige sektor.

Her på siden finder du information om KL's arbejde i DOS-programmet, og information om netværk for opkrævning og inddrivelse. Under 'Materiale' finder du høringssvar og afsendte breve i forbindelse med KL's arbejde med opkrævning og inddrivelse.

DOS (Digitaliseringsklar Opkrævning og Systemtilretning)

DOS-programmet (bestående af KL og KOMBIT) blev etableret i 2019 for at løfte en samlet kommunal indsats i de kommunale systemers tilslutning til Skatteforvaltningens nye gældsinddrivelsessystem PSRM, (Public Sector Revenue Management). Opgaven har vist sig at være mere omfattende og krævende end det oprindeligt var forudsat. Derfor er projektet er blevet forlænget til og med udgangen af 2022.  

KL og KOMBIT skal dermed i fællesskab fortsat understøtte og bistå kommunerne. I programmet står KL i spidsen for en fortsat dialog med Skatteforvaltningen, mens KOMBIT bl.a. varetager dialogen med de mange leverandører.

Du kan læse meget mere om programmet og dets forskellige spor her.

Netværk for opkrævning og inddrivelse

Netværk

Netværk Netværk for opkrævning og inddrivelse

Materiale

Status og evalueringer 

 • PDF

  Evaluering af kommunal inddrivelse af fortrinsberettigede restancer 2017-19.pdf

 • PDF

  Status til kommunerne på DOS primo februar 2020.pdf

Høringssvar

 • PDF

  KL's høringssvar vedrørende Datalovpakke 2 (april 2021).pdf

 • PDF

  Høringsvar - datalovpakke 1 2020.pdf

 • PDF

  Høringssvar, ny bekendtgørelse.pdf

 • PDF

  KL's høringssvar på lovforslag om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

 • PDF

  KL's høringssvar til bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

 • PDF

  Høringssvar - styrkelse af inddrivelsen.pdf

Breve

Andet

 • PDF

  Tiltag vedrørende inddrivelsen af kommunale restancer

 • PDF

  Regninger på miljøgebyrer og brugerbetalinger.pdf

×

Log ind