Digitalisering og Teknologi Opkrævning, kontrol og UDK

Kommunal opkrævning

Her på siden finder du aktuel information om Programmet for Digitaliseringsklar Opkrævning og Systemtilretning (DOS), samt information om netværk for opkrævning og inddrivelse.

Den kommunale opkrævningsafdeling har til opgave at sikre, at borgere eller virksomheder betaler deres gæld til kommunen. Hvis borgeren eller virksomheden ikke betaler sin gæld efter den kommunale opkrævningsindsats, sender kommunen ubetalte restancer videre til SKAT, som er inddrivelsesmyndighed.

Den kommunale opkrævning er således en kommunal kerneopgave, som ikke blot er afgørende for kommunens økonomi og likviditet, men den er også med til at sikre borgernes tillid til den offentlige sektor.

Her på siden finder du information om KL's arbejde i DOS-programmet, og information om netværk for opkrævning og inddrivelse. Under 'Materiale' finder du høringssvar og afsendte breve i forbindelse med KL's arbejde med opkrævning og inddrivelse.

DOS (Digitaliseringsklar Opkrævning og Systemtilretning)

I DOS-programmet løftes en samlet kommunal indsats i forhold til kommunernes overgang til Skatteforvaltningens nye system PSRM. Overgangen forventes at blive relativt kompliceret og uhensigtsmæssig at løfte for kommunerne individuelt, idet mange kommunale systemer skal tilrettes, for at kommunerne kan indsende til det nye inddrivelsessystem.

Det er baggrunden for at  KL og KOMBIT i fællesskab understøtter kommunerne. I programmet står KL i spidsen for en fortsat dialog med Skatteforvaltningen, mens KOMBIT bl.a. varetager dialogen med de mange leverandører.

Du kan læse meget mere om programmet og dets forskellige spor her.

Netværk for opkrævning og inddrivelse

Netværk

Netværk Netværk for opkrævning og inddrivelse

Materiale

 

 • PDF

  KL's høringssvar vedrørende Datalovpakke 2.pdf

 • PDF

  KL's høringssvar på lovforslag om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

 • PDF

  Brev til skatteministeren

 • PDF

  Tiltag vedrørende inddrivelsen af kommunale restancer

 • PDF

  Brev til Martin Damm

 • PDF

  KL's høringssvar til bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

 • PDF

  Status til kommunerne på DOS primo februar 2020

 • PDF

  Høringsvar - datalovpakke 1 2020.pdf

 • PDF

  Høringssvar, ny bekendtgørelse.pdf