Opkrævning, kontrol og UDK

Kommunal opkrævning

Den kommunale opkrævningsafdeling har til opgave at sikre, at borgere eller virksomheder betaler deres gæld til kommunen.

Opkrævning og inddrivelse

Såfremt borgeren fortsat ikke betaler sin gæld efter den kommunale opkrævningsindsats, sendes ubetalte restancer videre til SKAT, som er inddrivelsesmyndighed. SKAT har som inddrivelsesmyndighed beføjelser til at foretage mere indgribende tiltag, såsom at lønindeholde eller foretage udlæg.

Den kommunale opkrævning er således en kommunal kerneopgave, som ikke blot er afgørende for kommunens økonomi og likviditet, men er også med til at sikre borgerens tillid til den offentlige sektor.

Netværk

Netværk Netværk for opkrævning og inddrivelse

Suspension af den automatiske inddrivelse (EFI)

Den 8. september 2015 blev den automatiske inddrivelse via EFI suspenderet, efter at der var blevet konstateret ulovligheder i inddrivelsen. Det er efterfølgende blevet besluttet at afvikle EFI og frem mod 2019 at udvikle et nyt automatisk inddrivelsessystem.

Suspensionen af den automatiske inddrivelse har betydet, at inddrivelsen af kommunens restancer stort set er ophørt med væsentlige økonomiske og administrative konsekvenser for kommunerne til følge. Det har selv sagt også haft særligt store konsekvenser for den kommunale opkrævning.

KL arbejder derfor målrettet med at finde de bedste løsninger for kommunerne. På denne side kan du finde aktuel information fra KL om bl.a. samarbejdet med SKAT, ligesom du kan finde nyheder og materiale fra Udbetaling Danmark til brug for modregning i børne- og ungeydelsen.

Materiale

 • PDF

  KL's høringssvar på lovforslag om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.pdf

 • PDF

  Brev til skatteministeren.pdf

 • PDF

  Tiltag vedrørende inddrivelsen af kommunale restancer.pdf

 • PDF

  Brev til Martin Damm.pdf

 • PDF

  KL's høringssvar til bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige.pdf