Økonomi og Administration Digitalisering og Teknologi

Opkrævning, kontrol og UDK

På denne side kan der læses mere om den kommunale opkrævning, kontrol af kommunale ydelser og Udbetaling Danmark (UDK).

Kommunal opkrævning

Den kommunale opkrævningsafdeling har til opgave at sikre, at borgere eller virksomheder betaler deres gæld til kommunen. Den kommunale opkrævning er således en kommunal kerneopgave, som ikke blot er afgørende for kommunens økonomi og likviditet, men også er med til at sikre borgerens tillid til den offentlige sektor.

Suspensionen af den automatiske inddrivelse (EFI) har betydet, at inddrivelsen af kommunens restancer stort set er ophørt med væsentlige økonomiske og administrative konsekvenser for kommunerne til følge.

Kontrol af kommunale ydelser

KL og kommunerne har lanceret en række initiativer på kontrolområdet, og alle arbejder målrettet på fremadrettet at kunne dokumentere den store kommunale indsats på kontroltrin 3. Den Fælles Dataenhed er i drift, og kommunerne er ved at gøre deres erfaringer med registersamkøringerne.

Udbetaling Danmark

Der er et tæt samarbejde mellem kommunerne og Udbetaling Danmark om udveksling af oplysninger for sagsbehandlingen, helhedsorienteret kontrol, opkrævning, mv. Kommunernes Borgerservice varetager stadig de opgaver, der forudsætter personlig kontakt med borgerne.

 

×

Log ind