Økonomi og Administration Digitalisering og Teknologi

Opkrævning, kontrol og UDK

På denne side kan der læses mere om den kommunale opkrævning, kontrol af kommunale ydelser og Udbetaling Danmark (UDK).

Kommunal opkrævning

Den kommunale opkrævningsafdeling har til opgave at sikre, at borgere eller virksomheder betaler deres gæld til kommunen. Den kommunale opkrævning er således en kommunal kerneopgave, som ikke blot er afgørende for kommunens økonomi og likviditet, men også er med til at sikre borgerens tillid til den offentlige sektor.

Med statens nye inddrivelsessystem, PSRM er det igen blevet muligt at få inddrevet kommunernes restancer via fx lønindeholdelse, som er et af de mest effektive inddrivelsesværktøjer. For at få adgang til lønindeholdelse, stilles der nye og strengere krav til datakvaliteten. Det påvirker kommunernes tilrettelæggelse af arbejdet med at udstede regninger og rykke for manglende betaling i en automatiseret proces. Læs mere her.

Kontrol af kommunale ydelser

KL og kommunerne har lanceret en række initiativer på kontrolområdet, og alle arbejder målrettet på fremadrettet at kunne dokumentere den store kommunale indsats på kontroltrin 3. Den Fælles Dataenhed er i drift, og flere af kommunerne er godt med i forhold til at bruge registersamkøringerne. Der er dog et stort spænd i, hvor mange sager kommunerne henter fra registersamkøringerne. 

Udbetaling Danmark

Der er et tæt samarbejde mellem kommunerne og Udbetaling Danmark om udveksling af oplysninger for sagsbehandlingen, helhedsorienteret kontrol, opkrævning, mv. Kommunernes Borgerservice varetager stadig de opgaver, der forudsætter personlig kontakt med borgerne.

 

×

Log ind