Digitalisering og Teknologi Mobil- og bredbåndsdækning

KL's netværk for mobil- og bredbåndsdækning

Formålet med et nyt kommunalt netværk for mobil- og bredbåndsdækning er at understøtte udviklingen af den digitale infrastruktur. Netværket dækker emner som bl.a. konsekvenser af den telepolitiske aftale fra december 2021, behov for dækning og dækningsstrategier, udrulning af 5G, statens bredbåndspulje, sagsbehandling af ansøgninger/anmodninger om opstilling af udstyr og udlejning af arealer/infrastruktur samt evt. øvrige tiltag for at understøttelse af dækning i kommunen.

Netværkets målgruppe er bredbåndskonsulenter, udviklingskonsulenter samt sagsbehandlere af ansøger/anmodninger om opstilling af udstyr.

Læs mere om og tilmeld din kommune netværket her.

Hold dig opdateret ved at blive en del af Yammer-gruppen

Bliv en del af et større netværk, der beskæftiger sig med mobil- og bredbåndsdækning. Formålet med netværket er at dele aktuel og relevant viden, værktøjer mv. om udviklingen af den digitale infrastruktur på tværs af kommuner. Ingen spørgsmål er derfor for små eller for store.

Fra KL's side vil der bl.a. uploades materialer fra netværksmøderne samt høringssvar, ligesom relevante dele af officielle høringer på teleområdet vil blive annonceret og der vil efterspørges eventuelle input til KL's høringssvar.

Du finder Yammer-gruppen her. 

×

Log ind