Økonomi og Administration Digitalisering og Teknologi

Mobil- og bredbåndsdækning

Danmark er højt digitaliseret og mobil- og bredbåndsdækning har stor betydning for bosætning, vækst og udvikling, samt de stigende digitale offentlige services som bl.a. telemedicin.

Kommunerne arbejder for at understøtte bedre mobil- og bredbåndsdækning

Teleforliget fra december 2021 er grundlaget for regeringens politik i forhold til sikring af mobil- og bredbåndsdækning i Danmark. Regeringen har en klar politik om, at markedet skal drive udviklingen og sikre god dækning af teleydelser over hele Danmark. 

Kommunerne er både store kunder hos teleselskaberne, hvor mobil og bredbånd er af afgørende betydning for, at kommunerne kan løse sine opgaver effektivt. Samtidig har kommunerne store interesser i at sikre gode forbindelser til rimelige priser af hensyn til både bosætning og erhvervsudvikling. Men grundet markedsstrategien har kommunerne begrænset handlerum til at understøtte udviklingen.

Kommunerne kan dog understøtte udbredelsen ved god mobil- og bredbåndsdækning på flere måder – fx ved sikre effektiv proces for maste- og gravetilladelser. 

Information til udrulning af digital infrastruktur

Information om bredbåndsområdet, telemaster samt hvilke love og regler både kommuner og telebranche bør være opmærksomme på, når der udrulles master, antenner og bredbåndskabler, kan findes på Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs hjemmeside.

5G og mobilstråling 

Find information om 5G og mobilstråling her.

KL's netværk for mobil- og bredbåndsdækning

Formålet med et nyt kommunalt netværk for mobil- og bredbåndsdækning er at understøtte udviklingen af den digitale infrastruktur. Netværket dækker emner som bl.a. konsekvenser af den telepolitiske aftale fra december 2021, behov for dækning og dækningsstrategier, udrulning af 5G, statens bredbåndspulje, sagsbehandling af ansøgninger/anmodninger om opstilling af udstyr og udlejning af arealer/infrastruktur samt evt. øvrige tiltag for at understøttelse af dækning i kommunen.

Netværkets målgruppe er bredbåndskonsulenter, udviklingskonsulenter samt sagsbehandlere af ansøger/anmodninger om opstilling af udstyr.

Læs mere om og tilmeld din kommune netværket her.

Hold dig opdateret ved at blive en del af Yammer-gruppen

Bliv en del af et større netværk, der beskæftiger sig med mobil- og bredbåndsdækning. Formålet med netværket er at dele aktuel og relevant viden, værktøjer mv. om udviklingen af den digitale infrastruktur på tværs af kommuner. Ingen spørgsmål er derfor for små eller for store.

Fra KL's side vil der bl.a. uploades materialer fra netværksmøderne samt høringssvar, ligesom relevante dele af officielle høringer på teleområdet vil blive annonceret og der vil efterspørges eventuelle input til KL's høringssvar.

Du finder Yammer-gruppen her. 

Materiale

Maste- og grave politikker

Mastepolitik for kommuner og region i Region Nord

 • PDF

  Mastepolitik - Kommuner og region i Region Nord.pdf

Gravepolitik for kommuner og region i Region Nord

 • PDF

  Gravepolitik - Kommuner og region i Region Nord.pdf

Grave- og mastepolitik for kommuner og region i Region Sjælland

 • PDF

  Grave- og mastepolitik - Kommuner og region i Region Sjælland.pdf

KIT-magasinet har tema om digital infrastruktur

Læs også med i KIT-magasinet der har tema om digital infrastruktur, hvori flere artikler om bredbånd også er at finde.

 • PDF

  kit-magasinet - august 2019 - tema om digital infrastruktur.pdf

Notater fra KL

 • PDF

  Kommuners mulighed for at stille udstyr og netforbindelse til rådighed for borgere.pdf

KL's Høringssvar

2022

 • PDF

  Høringssvar over bredbåndspuljen for 2022.pdf

 • PDF

  Høringssvar over udkast til forslag om ændring af lov om private - 2022.pdf

2021

 • PDF

  KL’s høringssvar til høring over bredbåndspuljen for 2021.pdf

2020

 • PDF

  Høringssvar over bredbåndspulje for 2020.pdf

 • PDF

  KLs høringssvar over ændring af telelov m.v - 2020.pdf

2018

 • PDF

  KLs høringssvar over rammerne for bredbåndspuljen for 2018.pdf

 • PDF

  KL høringssvar over lovforslag om ændring af teleloven - 2018.pdf

Nyheder

×

Log ind