Kurser, netværk, temadage og konferencer Netværk

Netværk om RPA og Automatisering

I KL's netværk for RPA og automatisering mødes kollegaer, der alle er involveret i automatiseringen af manuelle processer. Netværket videndeler om gode processer og behandler og løser aktuelle problemstillinger i arbejdet med RPA. Løbende inddrages eksterne parter med henblik på at imødegå det videns- og informationsbehov, som netværket efterspørger.

Netværket videndeler om god automatisering og afdækker og diskuterer nye trends i tilgangen til automatisering, samt deler inspiration til at optimere og automatisere nye og flere arbejdsgange. 

Netværket beskæftiger sig med temaer såsom gevinstrealisering, optimering af processer der skaber forretningsværdi i kommunerne, kompetencer og dokumentation såvel som mere tekniske emner herunder bl.a. datakilder og -integrationer, samt anvendelse af supplerende teknologier i arbejdet med automatisering.

Målgruppe

Målgruppen for netværket er de medarbejdere i kommunen, som vil være involveret i RPA-projekter. Det kan enten være medarbejdere, som står for opsætning og konfigurering af digitale løsninger som f.eks. RPA, RDA eller andet automatiseringsteknologi. Men det er også for medarbejdere som har et indgående kendskab til it-systemerne på området og samtidig ser noget potentiale i at optimere arbejdsgange. Sidst men ikke mindst henvender netværket sig til projektledere og projektkonsulenter, som skal finde arbejdsgange som med fordel kan automatiseres. 

Opstart

Netværksmøderne består af oplæg udefra, oplæg fra kommuner samt tid til erfaringsudveksling mellem deltagerne.

Netværket mødes 4 gange i alt i løbet af 2023. 

Der vil være 2 virtuelle møder med fokus på aktuel information og kommunale såvel som eksterne oplæg samt 2 fysiske møder (øst og vest) med fokus på workshop og videndeling mellem kommuner. De fysiske møder vil inddrage kommune-cases, hvor medlemmerne imellem kan erfaringsudveksle, komme med relevante input og bidrage til fælles løsninger på udfordringer.

Prisen for deltagelse i netværket for 2022 er 4.000 kr. pr. deltager eller 10.000 for et kommune medlemskab. 

Møder i 2023

Tirsdag d. 28. februar 2023, kl. 9.30 - 15.00  
Fysisk møde på Brogården i Middelfart

Tirsdag d. 6. juni 2023,  kl. 09.30 - 12.30
Virtuelt møde via Teams

Onsdag d. 30. august 2023,  kl. 09.30 - 15.00 
Fysisk møde i KL-huset

Onsdag d. 6. december 2023, kl.  9.30 - 12.30
Virtuelt møde via Teams

Kontakt

Er du interesseret i at høre mere om netværket, kan du kontakte Anne Kathrine Fjord-Marschall (akf@kl.dk) eller Søren Bregenov-Beyer (sfb@kl.dk).

Du kan tilmelde dig netværket ved at trykke på nedenstående boks

Arrangement

Møder og netværk Netværk RPA og- automatisering 2023

×

Log ind