Kurser, netværk, temadage og konferencer Netværk

Netværk om RPA og Automatisering

I KL's netværk for RPA og automatisering mødes kollegaer, der alle er involveret i automatiseringen af manuelle processer. Netværket behandler og løser aktuelle problemstillinger i arbejdet med RPA, og løbende inddrages eksterne parter med henblik på at imødegå det videns- og informationsbehov, som netværket efterspørger.

Netværket afdækker og diskuterer nye trends i tilgangen til automatisering, samt deler inspiration til at optimere og automatisere nye og flere arbejdsgange. 

Netværket beskæftiger sig med temaer såsom gevinstrealisering, optimering af processer der skaber forretningsværdi i kommunerne, kompetencer og dokumentation såvel som mere tekniske emner herunder bl.a. datakilder og -integrationer, samt anvendelse af supplerende teknologier i arbejdet med automatisering

Målgruppe

Målgruppen for netværket er de medarbejdere i kommunen, som vil være involveret i RPA-projekter. Det kan enten være fagprofessionelle, som står for opsætning og konfigurering af robotterne. Men det kan også være medarbejdere for fagområderne som har et indgående kendskab til it-systemerne på området og samtidig ser noget potentiale i at optimere arbejdsgange.

Opstart

Netværksmøderne består af oplæg udefra, oplæg fra kommuner samt tid til erfaringsudveksling mellem deltagerne.

Netværket mødes 4 gange i alt i løbet af 2022. 

2 virtuelle møder med fokus på aktuel information og kommunale såvel som eksterne oplæg. 2 fysiske møder (øst og vest) med fokus på workshop og videndeling mellem kommuner. De fysiske møder vil inddrage en kommune-case, hvor medlemmerne imellem kan erfaringsudveksle, komme med relevante input og bidrage til fælles løsninger på udfordringer.

Prisen for deltagelse i netværket for 2022 er 4.000 kr. pr. deltager.

Kontakt

Er du interesseret i at høre mere om netværket, kan du kontakte Anne Kathrine Fjord-Marschall (akf@kl.dk) eller Søren Bregenov-Beyer (sfb@kl.dk).

Du kan tilmelde dig netværket ved at trykke på nedenstående boks

Arrangement

Møder og netværk Netværk RPA og- automatisering 2022

×

Log ind