Kurser, netværk, temadage og konferencer Netværk

Netværk for kunstig intelligens i kommunerne

Kommunerne skal finde måder at håndtere det pres på velfærd, økonomi og rekruttering som bl.a. demografiudviklingen skaber. Digitalisering, øget brug af teknologi og bedre brug af data er en del af svaret. Derfor er der behov for et stærkt fælles kommunalt samarbejde om udvikling af feltet.

Programmet er tænkt som en fælleskommunal ramme for arbejdet med kunstig intelligens, der opsamler erfaringer og udvikle nye idéer – ikke bare til nye signaturprojekter, men også øvrige relevante aktiviteter, der kan understøtte fælles udvikling.

Behov for tæt samarbejde om kunstig intelligens 

  • Kommunerne skal finde måder at håndtere det pres på velfærd, økonomi og rekruttering som bl.a. demografiudviklingen skaber. Digitalisering, øget brug af teknologi og bedre brug af data er en del af svaret.
  • De seneste års udvikling inden for kunstig intelligens betyder, at teknologier som tekst-, billed- og mønstergenkendelse er moden til afprøvning og på sigt udbredelse i kommunerne.
  • Flere kommuner er i gang med at udvikle og afprøve algoritmer til brug for beslutningsstøtte for at skabe bedre beslutninger til gavn for borgere og virksomheder. Der er dog et stykke vej før beslutningsstøttesystemer baseret på kunstig intelligens kan udbredes og idriftsættes i stor skala i alle kommuner.
  • Arbejdet med løsninger baseret på kunstig intelligens kræver bl.a. store mængder data af høj kvalitet, tekniske og ledelsesmæssige kompetencer samt økonomiske ressourcer. Desuden kræver arbejdet med kunstig intelligens afklaring vedr. jura, etik, sikkerhed, transparens mv.
  • Derfor er der behov for et stærkt fælles kommunalt samarbejde om udvikling af feltet. Samtidig skal det videre arbejde stå på de kommunale erfaringer, der allerede findes og ikke mindst de erfaringer, der opnås gennem de syv kommunale signaturprojekter, der sættes i gang i forlængelse af økonomiaftalen for 2020.

Kort om programmet

Målgruppe: Kommuner, der ønsker at følge arbejdet med i og bidrage til udvikling og afprøvning af kunstig intelligens i kommunerne. Aktiviteterne i programmet vil primært være målrettet ledere og medarbejdere fra digitalisering, økonomi eller fagområder med interesse for at følge arbejdet med kunstig intelligens

Aktiviteter: Tre heldags-programmøder om året. Hvert møde vil være tilrettelagt som en vekslen mellem workshops, erfaringsudveksling og oplæg, således at der kommer konkrete produkter ud af møderne.

Tilmelding

Prisen for at deltage i Program for kunstig intelligens i kommunerne er 5.000 kr. ex. moms pr. deltager eller op til tre deltagere pr. kommune for 10.000 kr. ex. moms om året

Der må gerne skiftes løbende ud blandt de kommunale deltagere

Prisen dækker udgifter til forplejning, udvikling af fælles materialer samt honorar til oplægsholdere o. lign. Tilmeldingsside kommer snarest. 

 

×

Log ind