Kurser, netværk, temadage og konferencer Netværk

Netværk for digitale politikker, strategi og forankring

I KL’s netværk for digitale politikker, strategier og forankring stiller vi skarpt på, hvordan de kommunale organisationer kan arbejde med digitale strategier og samtidig udnytte de digitale løsninger, som løftes enten fælleskommunalt eller fællesoffentligt.

Fokus bliver fælles drøftelser og sparring med kollegaer i andre kommuner om bl.a. overvejelser om tilgangen til fælles strategiske indsatser og prioriteringer, konkrete tværgående digitaliseringstiltag samt hvordan politikker og strategier kan forankres i organisationen og eksekveres.

På netværksmøderne kommer der inspirationsoplæg og information om de vinklinger og tendenser, som fylder i de andre fora vi faciliterer eller deltager i, som fx etiske drøftelser om brugen af ny teknologi og de mange digitaliseringsindsatser inden for klimaområdet.

Derudover vil KL informere om nye fælles tiltag og status på projekter i de fælleskommunale og fællesoffentlige samarbejder. Hvad beskæftiger netværket sig med? I 2021 drøftede netværket bl.a. de digitale elementer af økonomiaftalen, det nye fælleskommunale digitaliseringsprogram og projekterne heri, samt arbejdet med at udtænke, organisere og drive lokale digitaliseringsstrategier i kommunerne.

Yderligere:

- Kenneth Kristensen

- Ballerup kommune om styrket datainfrastruktur

- Kommunernes Teknologitænketank

- Det fællesoffentlige arbejde og partnerskabet


Temaer for 2022

- FODS

- Nationale Digitaliseringsstrategi

- Det digitale indhold i økonomiaftalerne

- Fælleskommunale aktiviteter i digitaliseringsprogrammet

- Drøftelser af, hvordan vi med hjælp af ny teknologi kan løse centrale udfordringer såsom arbejdskraft, rekruttering, pleje, samt anvendelsen af ny teknologi i hverdagen (den digitale kommune).

- Organisering af digitaliseringsindsatser: hvordan skaber man forandring, og hvordan tilgår man arbejdet med digital politik/løfter digitalisering op på det politiske niveau i kommunerne

- Vi fortsætter med at dyrke de lokale cases, hvor kommuner arbejder med digitale strategier i kommunen: hvor er udfordringerne, hvilke greb får projektet til at lykkes, hvordan går man videre


Som deltager i netværket får du

- Mulighed for sparring med kollegaer i andre kommuner om jeres lokale digitaliseringstiltag.

- Tæt indsigt i dagsordener i de fællesoffentlige og fælleskommunale digitaliseringssamarbejder.

- To årlige netværksmøder, inkl. fuld forplejning, med fokus på sparring (heldagsmøder).

- To årlige virtuelle netværksmøder med fokus på inspirationsoplæg (halvdagsmøder).


Tid og sted

- Torsdag d. 3. marts 2022, kl. 09:00 - 12:00 (Virtuelt via Teams)

- Torsdag d.3. juni 2022, kl. 10:00 - 15:00 (Fysisk møde i trekantsområdet)

- Torsdag d. 15. september 2022, kl. 10:00 - 15:00 (Fysisk møde i københavnsområdet)

- Torsdag d. 24. november 2022, kl. 09:00 - 12:00 (Virtuelt via Teams)


Målgruppe

Netværket henvender sig til it-og digitaliseringschefer, tværgående digitaliseringskonsulenter samt konsulenter på kommunale fagområder som arbejder med digitalisering, data og teknologi


Praktiske forhold

KL står for udarbejdelse af program i dialog ud fra dialog med netværket, og KL udsender Outlook indkaldelser for hele året ved tilmelding. Ved tilmelding oprettes alle deltagere automatisk på Yammer.

Dagsorden udsendes på mail ca. 14 dage før mødet, og der uploades materialer fra bl.a møderne på netværkets lukkede yammer-portal.


Pris

4000 pr. deltager.

Prisen dækker deltagelse i alle fire møder,  samt muligheden for at tilgå det eventuelt optaget materiale fra de vituelle netværksmøder efterfølgende.

Spørgsmål vedr. netværket kan rettes til:

Julie Sodemann, juso@kl.dk, tlf. 20326603


Tilmelding

Du kan læse mere om netværket her eller tilmelde dig via boksen nedenfor:

Arrangement

Møder og netværk KL's netværk for digitale politikker, strategier og forankring 2022

×

Log ind