Kurser, netværk, temadage og konferencer Netværk

Netværk for digitale politikker, strategi og forankring

I netværket stiller vi skarpt på, hvordan de kommunale organisationer kan arbejde med digitale strategier og forankringen af dem og samtidig udnytte de digitale løsninger, som løftes enten fælleskommunalt eller fællesoffentligt.

 

Fokus bliver fælles drøftelser og sparring med kollegaer i andre kommuner om bl.a. overvejelser om tilgangen til fælles strategiske indsatser og prioriteringer og konkrete tværgående digitaliseringstiltag samt hvordan politikker og strategier kan forankres i organisationen.

Sideløbende vil KL sikre, at der kommer inspirationsoplæg og information om de værktøjer vi har udviklet for at understøtte digital omstilling. Endvidere vil vi sikre, at vinklinger og tendenser, som fylder i de andre fora og projekter vi faciliterer eller deltager i, som fx indsigter fra KL’s tænketank, hvor fokus er på etiske drøftelser om brugen af ny teknologi samt indsigter fra analyseprojekt om involvering af det politiske niveau i overordnede og konkrete beslutninger om digitalisering.

Derudover vil KL informere om nye fælles tiltag og status på projekter i de fælleskommunale og fællesoffentlige samarbejder.

Som deltager i netværket får du:

  • Mulighed for sparring med kollegaer i andre kommuner
    • Om jeres lokale arbejde med politikker og strategier for digitalisering
    • Om jeres udfordringer med at forankre strategier og indsatser og inspiration til tiltag, der kan styrke forankring i organisationen, herunder ledelse, governance og organisering
  • Tæt indsigt i dagsordener i de fællesoffentlige og fælleskommunale digitaliseringssamarbejder.
  • To årlige netværksmøder, inkl. fuld forplejning, med fokus på sparring (heldagsmøder).
  • To årlige virtuelle netværksmøder med fokus på inspirationsoplæg (halvdagsmøder)
Arrangement

Møder og netværk KL’s netværk for digitale politikker, strategier og forankring

I netværket stiller vi skarpt på, hvordan de kommunale organisationer kan arbejde med digitale strategier og forankringen af dem.