Kurser, netværk, temadage og konferencer Netværk

KL's Journaliseringsnetværk

Arbejder du med kvaliteten af journalisering og dokumenthåndtering i din kommune, giver support til dine kolleger i deres brug af KLE eller har ansvar for den administrative tilrettelæggelse af de tværgående processer? KL’s journaliseringsnetværk giver dig mulighed for at møde kolleger fra andre kommuner og få sparring og inspiration i et fortroligt rum.

Deltagelse i netværksmøderne vil dels give ny og praktisk viden om journalisering, ESDH og brug af KLE og dels give inspiration til håndtering af journaliseringsopgaven; erfaringer og inspiration, som man kan bruge i sin egen praksis og formidle videre til kollegerne derhjemme.

Der vil være to slags netværksmøder: Dels heldagsmøder med oplæg, diskussioner, erfaringsudveksling og workshops, og dels kortere netværksmøder med fokus på et enkelt emne pr. møde.

Heldagsmøderne vil som udgangspunkt være fysiske, hvor hele netværket mødes samlet i sommerhalvåret. Afhængigt af sundhedsmyndighedernes anbefalinger til den tid, kan heldagsmøderne dog omdannes til virtuelle møder med lidt forkortet varighed.

De kortere møder vil have karakter af arbejdsmøder, med KL-faciliteret udarbejdelse af konkrete dokumenter, som man kan arbejde videre med hjemme i kommunen. På tidligere års netværk er bl.a. udarbejdet inspirationskatalog til god journaliseringspraksis og operationelle retningslinjer for arkiveringsopgaven. På de korte netværksmøder er man som medlem af netværket velkommen til at invitere relevante kolleger med, hvis temaet for mødet lægger op til det.

Begge mødeformer vil tage afsæt i deltagernes egne spørgsmål, udfordringer og erfaringer. Indholdet på møderne vil blive aftalt fra gang til gang i samspil med deltagerne.

Den virtuelle platform er Microsoft Teams.

Hvis du har spørgsmål til netværket, kan du skrive til godjournalisering@kl.dk. Du er også velkommen til at ringe til informationsarkitekt Joachim Eriksson på tlf. 6114 3783.

×

Log ind